ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ  Προσωπικά Δεδομένα

  Σύμφωνα με τον κανονισμό2016/679 της ΕΕ (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων) όπως τροποποιήθηκε & ισχύει (Κώδικας προστασίας προσωπικών δεδομένων) σας ενημερώνουμε ότι με την αποστολή της αίτησής σας, αποδέχεστε τα αναγραφόμενα στοιχεία σας να επεξεργάζονται & να καταχωρούνται στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων της COMM-ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ ΩΔΕΙΟ.
  Χρήση αυτών των δεδομένων μπορεί να γίνει αποκλειστικά για την ενημέρωσή σας σε πολιτιστικές εκδηλώσεις, διαγωνισμούς, ενέργειες εκπαιδευτικής πληροφόρησης, προώθηση εκδήλωσης, προσωπική ενημέρωση μέσω ΕΛΤΑ, μηνυμάτων μέσω κινητού τηλεφώνου-SMS & μηνυμάτων μέσω internet (e-mail).
  Τα προσωπικά σας δεδομένα θα κοινοποιούνται με σκοπό την εκπλήρωση υποχρεώσεων που απορρέουν από το νόμο ή προς απάντηση σε αιτήματα των οργάνων του δημοσίου, της διοίκησης & των δικαστικών οργάνων του Ελληνικού κράτους, όπως & του κράτους καταγωγής του ενδιαφερομένου.
  Η COMM-ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ ΩΔΕΙΟ δεσμεύεται ότι θα περιορίζεται στη νόμιμη επεξεργασία μόνο των απολύτως αναγκαίων για τους σκοπούς του δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ότι θα λαμβάνει κάθε αναγκαίο τεχνικό ή οργανωτικό μέτρο για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη αθέμιτη επεξεργασία και ότι η επεξεργασία θα διεξάγεται αποκλειστικά και μόνο κατ΄ εντολή του, από πρόσωπα που πληρούν τα εχέγγυα και τις προϋποθέσεις για να διασφαλίζουν την τήρηση εχεμύθειας και απορρήτου των παραπάνω δεδομένων.
  Ο/η αιτών/ούσα έχει δικαίωμα πρόσβασης στα ανωτέρω δεδομένα που τους αφορά προσωπικά, καθώς και δικαίωμα αντίρρησης-διόρθωσης.

  Παραχώρηση ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ 200€
  • Χωρίς Ηχολήπτη
  • Χωρίς Τεχνικό φωτισμού
  • Χωρίς Video
  • Χωρίς Έκδοση εισιτηρίων
  • Χωρίς Διαφήμιση.
  • Με προσωπικό ασφαλείας.
  • Με κλιματισμό, εξαερισμό ή θέρμανση
  • Bar ισογείου
  • Παραχώρηση για μια (1) ημέρας παράστασης – max 3 ώρες χρήσης.
  • Απαραίτητη προϋπόθεση η σύναψη Ιδιωτικού Συμφωνητικού Παραχώρησης.

  Πληρωμή σε Τραπεζικό Λογαριασμό (ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ με ΦΠΑ 24% 248€)
  Με τη πληρωμή, θα σας δοθεί ή αποσταλεί ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ή ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.

  Παραχώρηση ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ 250€
  • Με Ηχολήπτη
  • Χωρίς Τεχνικό φωτισμού
  • Χωρίς Video
  • Χωρίς Έκδοση εισιτηρίων
  • Χωρίς Διαφήμιση.
  • Με προσωπικό ασφαλείας.
  • Με κλιματισμό, εξαερισμό ή θέρμανση
  • Bar ισογείου
  • Παραχώρηση για μια (1) ημέρα παράστασης – max 3 ώρες χρήσης.
  • Απαραίτητη προϋπόθεση η σύναψη Ιδιωτικού Συμφωνητικού Παραχώρησης.

  Πληρωμή σε Τραπεζικό Λογαριασμό (ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ με ΦΠΑ 24% 310€)
  Με τη πληρωμή, θα σας δοθεί ή αποσταλεί ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ή ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.

  Παραχώρηση ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ 300€
  • Με Ηχολήπτη
  • Με Τεχνικό Φωτισμού
  • Χωρίς Video
  • Χωρίς Έκδοση εισιτηρίων
  • Χωρίς Διαφήμιση.
  • Με προσωπικό ασφαλείας.
  • Με κλιματισμό, εξαερισμό ή θέρμανση
  • Bar ισογείου
  • Παραχώρηση για μια (1) ημέρα παράστασης – max 3 ώρες χρήσης.
  • Απαραίτητη προϋπόθεση η σύναψη Ιδιωτικού Συμφωνητικού Παραχώρησης.

  Πληρωμή σε Τραπεζικό σε Τραπεζικο λογαριασμό (ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ με ΦΠΑ 24% 372€)
  Με τη πληρωμή, θα σας δοθεί ή αποσταλεί ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ή ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.

  Παραχώρηση ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ 350€
  • Με Ηχολήπτη
  • Με Τεχνικό Φωτισμού
  • Με Video
  • Χωρίς Έκδοση εισιτηρίων
  • Χωρίς Διαφήμιση.
  • Με προσωπικό ασφαλείας.
  • Με κλιματισμό, εξαερισμό ή θέρμανση
  • Bar ισογείου
  • Παραχώρηση για μια (1) ημέρα παράστασης – max 3 ώρες χρήσης.
  • Απαραίτητη προϋπόθεση η σύναψη Ιδιωτικού Συμφωνητικού Παραχώρησης.


   Πληρωμή σε Τραπεζικό Λογαριασμό (ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ με ΦΠΑ 24% 434€)

   Με τη πληρωμή, θα σας δοθεί ή αποσταλεί ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ή ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.

  Παραχώρηση ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ 500€
  • Με Ηχολήπτη
  • Με Επεξεργασία ήχου
  • Με Τεχνικό Φωτισμού
  • Με Video
  • Χωρίς Έκδοση εισιτηρίων
  • Χωρίς Διαφήμιση.
  • Με προσωπικό ασφαλείας.
  • Με κλιματισμό, εξαερισμό ή θέρμανση
  • Bar ισογείου & Αμφιθεάτρου
  • Παραχώρηση για μια (1) ημέρα παράστασης – max 3 ώρες χρήσης.
  • Απαραίτητη προϋπόθεση η σύναψη Ιδιωτικού Συμφωνητικού Παραχώρησης.

  Πληρωμή σε Τραπεζικό Λογαριασμό (ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ με ΦΠΑ 24% 620)
  Με τη πληρωμή, θα σας δοθεί ή αποσταλεί ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ή ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.

  Παραχώρηση ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ 600€
  • Με Ηχολήπτη
  • Με Επεξεργασία ήχου
  • Με Τεχνικό Φωτισμού
  • Με Video
  • Με Επεξεργασία Εικόνας
  • Χωρίς Έκδοση εισιτηρίων
  • Χωρίς Διαφήμιση.
  • Με προσωπικό ασφαλείας.
  • Με κλιματισμό, εξαερισμό ή θέρμανση
  • Bar ισογείου & Αμφιθεάτρου
  • Παραχώρηση του Αμφιθεάτρου για μια (1) ημέρα παράστασης – max 3 ώρες χρήσης.
  • Απαραίτητη προϋπόθεση η σύναψη Ιδιωτικού Συμφωνητικού Παραχώρησης.

  Πληρωμή σε Τραπεζικό Λογαριασμό (ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ με ΦΠΑ 24% 744€)
  Με τη πληρωμή, θα σας δοθεί ή αποσταλεί ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ή ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.

  ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ SPOT 300€
  • Με Ηχολήπτη
  • Με Επεξεργασία ήχου
  • Με Τεχνικό Φωτισμού
  • Με Video
  • Με Επεξεργασία Εικόνας
  • Με Διαφημιστικό SPOT στο VIDEO.
  • Παραχώρηση του Αμφιθεάτρου για μια (1) ώρα χρήσης.
  • Απαραίτητη προϋπόθεση η σύναψη Ιδιωτικού Συμφωνητικού Παραχώρησης.

  Πληρωμή σε Τραπεζικό Λογαριασμό (ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ με ΦΠΑ 24% 372€)
  Με τη πληρωμή, θα σας δοθεί ή αποσταλεί ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ή ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.

  ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ SPOT 350€
  • Με Ηχολήπτη
  • Με Επεξεργασία ήχου
  • Με Τεχνικό Φωτισμού
  • Με Video
  • Με Επεξεργασία Εικόνας
  • Χωρίς Διαφήμιση στο VIDEO.
  • Παραχώρηση του Αμφιθεάτρου για μια (1) ώρα χρήσης.
  • Απαραίτητη προϋπόθεση η σύναψη Ιδιωτικού Συμφωνητικού Παραχώρησης.

  Πληρωμή σε Τραπεζικό Λογαριασμό (ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ με ΦΠΑ 24% 434€)
  Με τη πληρωμή, θα σας δοθεί ή αποσταλεί ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ή ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.

  Λογαριασμοί ΤΡΑΠΕΖΩΝ

  COMM Μ.ΕΠΕ
  Centre of Modern Music
  Σύγχρονες Μουσικές Σπουδές

  ALPHA BANK
  GR1501409840984002002006954

  EUROBANK
  GR9802604040000100200095713

  ETE Bank
  GR3101106620000066247017206

  PIRAEUS Bank
  GR9001718500006850139961051