Αίτηση Διακοπής Φοίτησης

Η Αίτηση Διακοπής Φοίτησης, συμπληρώνεται από την γραµµατεία των σχολείων, ή υποβάλλεται ηλεκτρονικά από τον ενδιαφερόμενο γονέα ή κηδεμόνα.
Υπογράφεται από τον κατά νόµο κηδεµόνα του/της σπουδαστή/τριας και κατατίθεται
στο τέλος του μήνα φοίτησης, για τον/την σπουδαστή/τρια που θέλει να διακόψει την φοίτηση για  οιονδήποτε λόγο.
Είναι υποχρεωτική για φορολογικούς & εκπαιδευτικούς λόγους (διαγραφή υπολοίπων οικονομικών χρεώσεων).
Αίτηση διακοπής εκτός του ανωτέρω χρονικού περιθωρίου, υποχρεώνει τον κατά νόµο κηδεµόνα του/της σπουδαστή/τριας σε καταβολή ολόκληρης της ανάλογης μηνιαίας δόσης.
Σε περίπτωση άρνησης η αδιαφορίας υπογραφής της αίτησης, τα σχολεία διατηρούν το νομικό τους δικαίωμα απαίτησης όλου του σχολικού έτους, βάσει της υπογραφείσας αίτησης (σύμβαση φοίτησης).

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ το ΑΡΧΕΙΟ