Κοντραμπάσο

 

Είναι το μεγαλύτερο όργανο της οικογένειας των εγχόρδων & δημιουργήθηκε στα μισά του 16ου αιώνα. Είναι βασικό όργανο της σύγχρονης ορχήστρας & σπάνια χρησιμοποιείται σαν σολίστ.
Η πρώτη αξιοποίηση του οργάνου ανήκει στον Μότσαρτ.
Το κοντραμπάσο στον τομέα της jazz κατέχει τον πρωταρχικό ρόλο & χρησιμοποιείται αποκλειστικά με το τσίμπημα των χορδών.

Γενικά Μαθήματα
Θεωρία 1 / Σολφέζ 1
Θεωρία 2 / Σολφέζ 2
Θεωρία 3 / Σολφέζ 3
Αρμονία 1 / Σολφέζ 4
Αρμονία 2 / Σολφέζ 5
Αρμονία 3
Μουσική Δωματίου 1 / Μουσική Δωματίου 2 / Μουσική Δωματίου 3
Ιστορία της Μουσικής 1 / Ιστορία της Μουσικής 2
Πιάνο (έως ΜΕΣΗ σχολή)
Ορχήστρα
Εκ πρώτης όψεως ανάγνωση 1 / Εκ πρώτης όψεως ανάγνωση 2 (από 2ο Ανωτέρα)
Μορφολογία
Πρακτικό Διδασκαλείο 1 / Πρακτικό Διδασκαλείο 2 (από 2ο Ανωτέρα)

Σπουδές Πτυχίου 7 έτη / Σπουδές Διπλώματος 8 έτη