Φλάουτο

Πανάρχαιας προέλευσης είναι γνωστό με διάφορες μορφές απ’ όλους τους λαούς της αρχαιότητας.
Στην Ευρώπη εδραιώνεται τον 18ο αιώνα γνωρίζοντας την παρακμή τον 19ο αιώνα και ακμάζοντας ξανά τον 20ο αιώνα.
Χρησιμοποιείται ευρύτατα στις συμφωνικές ορχήστρες. Το Φλάουτο είναι σήμερα μεταλλικής κατασκευής.

Γενικά Μαθήματα
Θεωρία 1 / Σολφέζ 1
Θεωρία 2 / Σολφέζ 2
Θεωρία 3 / Σολφέζ 3
Αρμονία 1 / Σολφέζ 4
Αρμονία 2 / Σολφέζ 5
Αρμονία 3
Ιστορία της Μουσικής 1 / Ιστορία της Μουσικής 2
Πιάνο (έως ΜΕΣΗ σχολή)
Εκ πρώτης όψεως ανάγνωση 1 / Εκ πρώτης όψεως ανάγνωση 2
Μεταφορά
Ομαδικές ασκήσεις πνευστών
Ορχήστρα

Σπουδές Πτυχίου & Διπλώματος 8 έτη

Διδασκαλία … Ειρήνη Στάμου