Αίτηση Βεβαίωσης Σπουδών

Η Αίτηση Έκδοσης Βεβαίωσης Σπουδών, συμπληρώνεται από την γραµµατεία των σχολείων, ή υποβάλλεται ηλεκτρονικά από τον ενδιαφερόμενο γονέα ή κηδεμόνα.
Υποβάλλεται στη γραµµατεία των σχολείων ή αποστέλλεται  στο info@pithagorio.gr από τον κατά νόµο κηδεµόνα για τον/την σπουδαστή/τρια που χρειάζεται “Πιστοποιητικό Σπουδών” για κάθε νόμιμη χρήση.

Kόστος 5€.

Η παραλαβή του ή η αποστολή του με ηλεκτρονικό τρόπο, γίνεται μετά την εξόφληση της αίτησης.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ