Το καλάθι σας είναι κενό αυτή τη στιγμή.

Διαγράψτε (πατώντας το ανάλογο Χ) ποσά χρημάτων που ενδεχομένως έχουν παραμείνει στο ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗ από προηγούμενη συναλλαγή.

Επιβεβαιώστε προσεκτικά ότι στο ΠΕΔΙΟ της ΤΕΛΙΚΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ υπάρχει μόνο το ποσόν που θέλετε να πληρώσετε.