ΕΓΓΡΑΦΗ

Το δικαίωµα της εγγραφής επιβεβαιώνει την πρόθεση του αιτούντος να παρακολουθήσει τα ειδικά & γενικά µαθήµατα της επιλογής του στα σχολεία &  εξασφαλίζει τη θέση στην τάξη της ανάλογης σχολής.
Είναι ετήσιο.
Αφορά την κάθε σχολική περίοδο.
Πληρώνεται εφάπαξ.
Δεν συμψηφίζεται και δεν επιστρέφεται.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ …
ΚΡΑΤΗΣΗ ΩΡΑΣ
Σε κάθε Εγγραφή ή Προεγγραφή η κράτηση ώρας για έμμεσο χρονικό διάστημα (όχι άμεσο), επιβαρύνει τον ενδιαφερόμενο με το 60% του διδάκτρου του μαθήματος σε αναλογία κενού χρόνου. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 01. Εάν το δίδακτρο του μαθήματος είναι 100€ και ο ενδιαφερόμενος σπουδαστής/τρια θέλει να ξεκινήσει τα μαθήματα 15 ημέρες μετά, τότε η επιβάρυνση του κενού χρόνου είναι (100€ Χ 60% /2)= 30€ (όπου 2 είναι τα μαθήματα που θα γίνουν. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 02. Εάν το δίδακτρο του μαθήματος είναι 100€ και ο ενδιαφερόμενος σπουδαστής/τρια θέλει να ξεκινήσει τα μαθήματα 1 μήνα μετά, τότε η επιβάρυνση του κενού χρόνου είναι (100€ Χ 60%)= 60€