ΕΓΓΡΑΦΗ

Το δικαίωµα της εγγραφής επιβεβαιώνει την πρόθεση του αιτούντος να παρακολουθήσει τα ειδικά & γενικά µαθήµατα της επιλογής του στα σχολεία &  εξασφαλίζει τη θέση στην τάξη της ανάλογης σχολής.
Είναι ετήσιο.
Αφορά την κάθε σχολική περίοδο.
Πληρώνεται εφάπαξ.
Δεν συμψηφίζεται και δεν επιστρέφεται.