Προεγγραφές

Έχει αποδειχθεί ότι ο θεσμός των προεγγραφών είναι ιδιαίτερα απαραίτητος για όλους εσάς που μπορείτε να γνωρίζετε τις διαθέσιμες ώρες & ημέρες των παιδιών σας & μπορείτε να κάνετε έναν προγραμματισμό.

Η περίοδος των προεγγραφών ισχύει από την  1 Ιουνίου εκάστοτε σχολικού έτους έως & το τέλος του σχολικού έτους (30 Ιουνίου).

Οι ημέρες διδασκαλίας & το εκπαιδευτικό προσωπικό παραμένουν το ίδιο με μοναδικές αλλαγές το νεοεισερχόμενο εκπαιδευτικό προσωπικό, που θα καλύψει ανάγκες του προσεχούς σχολικού  έτους.

Για τυχόν αλλαγές θα ενημερωθείτε από την γραμματεία.

 

Στην  προεγγραφή  κατοχυρώνονται

  • Οι ημέρες των μαθημάτων.
  • Οι ώρες των μαθημάτων.
  • Ο καθηγητής ή η καθηγήτρια.
  • Ο συνδυασμός με τα θεωρητικά μαθήματα &
  • Το προνόμιο αλλαγής όλων των παραπάνω κατά το 1ο δεκαήμερο του Σεπτέμβρη, εφόσον υπάρχει πλέον η δυνατότητα εξεύρεσης ωρών.

 

Η ώρα διδασκαλίας σπουδαστής/τριας κατά την τρέχουσα σχολική περίοδο, δεν κατοχυρώνεται και στην νέα σχολική περίοδο χωρίς την διαδικασία προεγγραφής.

 

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η καταβολή του ποσού της προεγγραφής, της νέας σχολικής περιόδου.

ΑΤΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Προεγγραφή τον 06 ΜΗΝΑ τρέχοντος σχολικού έτους / 80,00 €

Εγγραφή από τον 09 ΜΗΝΑ επόμενου σχολικού έτους / 85,00 €

 

ΟΜΑΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ & ορισμένα ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

Προεγγραφή τον 06 ΜΗΝΑ τρέχοντος σχολικού έτους / 30,00 €

Εγγραφή από τον 09 ΜΗΝΑ επόμενου σχολικού έτους / 35,00 €

 

Ο κάθε σπουδαστής/τρια πληρώνει μόνο μια εγγραφή ή προεγγραφή κάθε σχολικό έτος, για όσα μαθήματα κάνει.

Εγγραφή ή προεγγραφή στα ομαδικά μαθήματα ισχύει στη περίπτωση που ο σπουδαστής/τρια δεν κάνει κανένα άλλο μάθημα. Σε περίπτωση εγγραφής σε άλλο ΕΙΔΙΚΟ μάθημα, εκτός των ομαδικών, οφείλει να καταβάλει την διαφορά της εγγραφής της εκάστοτε περιόδου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ …
ΚΡΑΤΗΣΗ ΩΡΑΣ
Σε κάθε Εγγραφή ή Προεγγραφή η κράτηση ώρας για έμμεσο χρονικό διάστημα (όχι άμεσο), επιβαρύνει τον ενδιαφερόμενο με το 60% του διδάκτρου του μαθήματος σε αναλογία κενού χρόνου. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 01. Εάν το δίδακτρο του μαθήματος είναι 100€ και ο ενδιαφερόμενος σπουδαστής/τρια θέλει να ξεκινήσει τα μαθήματα 15 ημέρες μετά, τότε η επιβάρυνση του κενού χρόνου είναι (100€ Χ 60% /2)= 30€ (όπου 2 είναι τα μαθήματα που δεν θα γίνουν. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 02. Εάν το δίδακτρο του μαθήματος είναι 100€ και ο ενδιαφερόμενος σπουδαστής/τρια θέλει να ξεκινήσει τα μαθήματα 1 μήνα μετά, τότε η επιβάρυνση του κενού χρόνου είναι (100€ Χ 60%)= 60€.

Κατά την προεγγραφή παραλαμβάνεται:

  • Απόδειξη είσπραξης και αναγραφή σε αυτήν τον/την διδάσκοντα/ουσα με το νέο ωράριο μαθημάτων.

Δεν ισχύει καμία κράτηση ωρών για την νέα περίοδο, χωρίς την ανωτέρω προϋπόθεση & κατά συνέπεια δεν ισχύει καμιά προφορική συμφωνία.

Η ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗ γίνεται αποκλειστικά στη ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ του ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ Ωδείου-Centre of Modern Music, το χρονικό διάστημα από 1 έως 30 Ιουνίου τρέχοντος σχολικού έτους.

Στο ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ ΩΔΕΙΟ-Centre of Modern Music για κάθε θεωρητικό, ή ειδικό, ή ομαδικό μάθημα, θα βρείτε χαμηλότερα αλλά και υψηλότερα δίδακτρα, όπως και μεγαλύτερα αλλά και μικρότερα χρονικά διαστήματα διδασκαλίας ανά εβδομάδα.

Η επιλογή είναι δική σας!

 

Από τη Διεύθυνση  του  ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ Ωδείου – COMM ΜΕΠΕ