Αίτηση Επανεγγραφής Φοίτησης

Η Αίτηση Επανεγγραφής, συμπληρώνεται από την γραµµατεία των σχολείων και υπογράφεται από τον κατά νόµο κηδεµόνα του/της σπουδαστή/τριας, που θέλει να παρακολουθήσει μετά από έγγραφη διακοπή φοίτησης εντός της ίδιας σχολικής περιόδου, ξανά τα ειδικά ή γενικά μαθήματα.
Η οικονομική ενημέρωση του υπογράφοντα την αίτηση για τα δίδακτρα του σχολικού έτους, είναι απαραίτη προϋπόθεση.
Η αίτηση επανεγγραφής, δεν επιβαρύνεται εκ νέου με το ποσό της εγγραφής.