ΟΡΘΟΦΩΝΙΑ

Η ορθοφωνία είναι ένα μέρος της φωνητικής, την οποία διδάσκονται όσοι ασχολούνται με το τραγούδι.
Η φωνή μας πρέπει να ακούγεται τέλεια.
Η εμφάνιση και η φωνή μας αποτυπώνουν την σωστή παρουσία.
Σημασία επίσης έχει η χροιά της φωνής, όμως σημασία έχει ο τρόπος που εκφέρουμε τις λέξεις, οι παύσεις και ο ρυθμός.

Διάρκεια Μαθήματος 60’/εβδομαδα 

Διδάσκαλία … Παπαχρήστου Μάρα