Μπουζούκι

Όργανο με χορδές που παίζεται με τα δάχτυλα.
Προέρχεται από την Μεσσοποταμία και το 8 αιώνα έφτασε στην Ευρώπη & συγκεκριμένα στην Ισπανία από τους Άραβες κατακτητές.
Ο ήχος του είναι σύντομος αλλά χαρακτηριστικός, ιδιαίτερα κατάλληλος για κάθε είδους χορού.
Την μεγαλύτερη υπηρεσία την προσέφερε στη μονωδία με την δημιουργία ενός τεράστιου φωνητικού οργανικού ρεπερτορίου.

Ανατολική Μουσική
Δυτική Μουσική
Βυζαντινή Μουσική
Solfege
Μετρική Ρυθμολογία
Ιστορία Παρ. Μουσικής
Οργανολογία
Φιλολογία Δημ. Τραγουδιών
Μουσικά σύνολα

Διδασκαλία … Παντελής Γκόγκος