Σύγχρονο Αρμόνιο

Το μοντέρνο Ηλ. Όργανο (αρμόνιο) αποτελεί πόλο έλξης για όλους τους μουσικούς που ασχολούνται σοβαρά με τη μουσική. Μέσω της μουσικής αυτής ο σπουδαστής μαθαίνει να χειρίζεται το μοντέρνο λεξιλόγιο (αρμονία, τρόπους, ρυθμό) & να αυτοσχεδιάζει.
Επίσης, όπως όλοι οι μεγάλοι συνθέτες του παρελθόντος ήταν & σπουδαίοι αυτοσχεδιαστές, έτσι & η Μοντέρνα Μουσική δίνει στον σπουδαστή τη δυνατότητα να εισχωρήσει στη μουσική σε βάθος, κατανοώντας όλες τις επιμέρους παραμέτρους της.
Κατ’ αυτόν τον τρόπο αναστρέφεται η διαδικασία & τη θέση της αναπαραγωγής παίρνει η δημιουργία μουσικής, δίνοντας στο σπουδαστή τη δυνατότητα να εκφραστεί & να αποκτήσει προσωπικό ύφος.


Οι σπουδές χωρίζονται σε 8 επίπεδα προοδευτικής δυσκολίας.

Το μάθημα είναι εβδομαδιαίο & διαρκεί 45 λεπτά.

Δεκτοί γίνονται οι σπουδαστές που έχουν κάνει ήδη κλασσικό πιάνο ή έχουν πιανιστική εμπειρία.

Γενικά Μαθήματα
Θεωρία 1 / Σολφέζ 1
Θεωρία 2 / Σολφέζ 2
Θεωρία 3 / Σολφέζ 3
Αρμονία 1 / Σολφέζ 4
Αρμονία 2 / Σολφέζ 5
Αρμονία 3
Αντίστιξη 1 / Αντίστιξη 2 (Γνώσεις Απλής Αντίστιξης)
Ιστορία της Μουσικής 1 /Ιστορία της Μουσικής 2
Χορωδία 1 /Χορωδία 2
Μορφολογία
Εκ πρώτης όψεως ανάγνωση 1 / Εκ πρώτης όψεως ανάγνωση 2 (από 2ο Ανωτέρα)
Πρακτικό Διδασκαλείο 1 / Πρακτικό Διδασκαλείο 2 (από 2ο Ανωτέρα)

Σπουδές Πτυχίου 9 έτη (min) / Σπουδές Διπλώματος 10 έτη (min) 


Διδασκαλία …  Μακρίδου Νίκη – Πολύζος Γρηγόρης