Φαγκότο

Έχει παρόμοια χαρακτηριστικά μ’ εκείνα του όμποε, του οποίου αποτελεί το μπάσο. Κατασκευάστηκε για πρώτη φορά το 1500 και βρήκε μόνιμα μια θέση στις ορχήστρες σαν στήριγμα του βιολοντσέλου.

Γενικά Μαθήματα
Θεωρία 1 / Σολφέζ 1
Θεωρία 2 / Σολφέζ 2
Θεωρία 3 / Σολφέζ 3
Αρμονία 1 / Σολφέζ 4
Αρμονία 2 / Σολφέζ 5
Αρμονία 3
Ιστορία της Μουσικής 1 / Ιστορία της Μουσικής 2
Πιάνο (έως ΜΕΣΗ σχολή)
Εκ πρώτης όψεως ανάγνωση 1 / Εκ πρώτης όψεως ανάγνωση 2
Μεταφορά
Ομαδικές ασκήσεις πνευστών
Ορχήστρα

Σπουδές Πτυχίου &  Διπλώματος 7 έτη