Το ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ ΩΔΕΙΟ σας ανακοινώνει, ότι σε συνεργασία με τον διεθνώς ανεγνωρισμένο μουσικό οργανισμό σε περισσότερες από 190 χώρες “ABRSM” (ASSOCIATED BOARD OF THE ROYAL SCHOOLS OF MUSIC) από 1η Οκτωβρίου 2017, μπορεί να προετοιμάζει μαθητές για όλα τα ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (GRADES) στη θεωρία και σε όλα τα όργανα, καθώς και για τα 4 Διπλώματα ARSM, Dip ABRSM, LRSM, FRSM, εκ των οποίων τα δύο τελευταία είναι BACHELOR και MASTER αντίστοιχα.
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, ότι με τη συνεργασία μας αυτή, ανοίγουμε στα παιδιά σας ένα νέο δρόμο απόκτησης παγκοσμίως αναγνωρισμένων Μουσικών Διπλωμάτων από τα διεθνώς αναγνωρισμένα Ιδρύματα του Λονδίνου:
* Royal Academy of Music
* Royal College of Music
* Royal Northern College of Music
* Royal Scottish Academy of Music and Drama
Ένα ακόμα μεγάλο πλεονέκτημα αυτού του συστήματος είναι ότι τα παιδιά λαμβάνοντας μέρος στις εξετάσεις είτε στη θεωρία, είτε σε όργανο από το Grade 6 και πάνω αναλόγως με την βαθμολογία τους αποκτούν ucas points και A-levels τα οποία είναι τα προαπαιτούμενα για την εισαγωγή τους σε οποιοδήποτε ξένο πανεπιστήμιο & για όλες τις Σπουδές τους, ΑΚΟΜΗ και εκτός μουσικής.

Ως ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ του ABRSM, το ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ ΩΔΕΙΟ μπορεί να δεχτεί να έρθουν κατά τις περιόδους των εξετάσεων μαθητές για να δώσουν εξετάσεις απ’ όλη την Ελλάδα, ανεξαρτήτως του Μουσικού Ιδρύματος στο οποίο φοιτούν αρκεί προηγουμένως να το εχουν αναφέρει στην αίτηση συμμετοχής τους στις εξετάσεις.

Παράλληλα σας πληροφορούμε ότι οι εξετάσεις θα γίνονται στο Πυθαγόρειο Ωδείο ως εξής:
• Θεωρητικές Εξετάσεις, 3 φορές το χρόνο (Οκτώβριο, Μάρτιο, Ιούνιο)
• Πρακτικές εξετάσεις 2 φορές το χρόνο (Απρίλιο & Δεκέμβριο) αν κριθεί απαραίτητο από τις εκάστοτε συμμετοχές.
Οι ακριβείς ημερομηνίες των θεωρητικών εξετάσεων υπάρχουν ανηρτημενες στο διαδίκτυο ενώ των πρακτικών καθορίζονται κάθε χρόνο από το ABRSM.

Περισσότερες πληροφορίες στο site του ABRSM & στη γραμματεία του Πυθαγόρειου ωδείου.