ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Σπουδαστή/τριας

Η ταυτότητα αυτή εκδίδεται από το Πυθαγόρειο Ωδείο-Centre of Modern Music, είναι αυστηρά προσωπική & δεν µεταβιβάζεται.
Δικαίωµα ταυτότητος έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα που συµµετέχουν ενεργά στα σχολεία.

Απώλεια αυτής βεβαιώνεται άµεσα στην γραµµατεία.

Στην χρήση της επιβεβαιώνεται πάντα ο κάτοχός της.

Ο κάτοχος της ταυτοτήτας αυτής έχει δικαίωµα συµµετοχής σε προγράµµατα που κατά καιρούς επιλέγουν τα σχολεία.

Σήµερα αντιπροσωπεύει το δικαίωµα έκπτωσης που έχουν όλοι οι σπουδαστές/φοιτητές σε:

  • Εισιτήρια Συναυλιών
  • Εισιτήρια Εκδηλώσεων
  • Εισιτήρια Θεάτρων
  • Εισιτήρια Εκθέσεων
  • Εισιτήρια Σεµιναρίων
  • Εισιτήρια Αστικών γραµµών
  • Αγορά βιβλίων
  • Αγορά Cd/dvd-Rom.
  • Αγορά Μουσικών Βιβλίων, Μουσικών Οργάνων & Παρτιτούρων.

Ο κάτοχος της ταυτοτήτας αυτής θα αποκτά επιπλέον προνόµια τα οποία θα ανακοινώνονται επίσηµα κατά την διάρκεια του σχολικού έτους.