Μπαγλαμάς

Μικρό τρίχορδο μπουζούκι, ψηλότερο κατά μία οκτάβα.
Είναι τουρκικής προέλευσης και μεταφυτεύθηκε στην Ελλάδα μετά την καταστροφή του 1922 από τους Μικρασιάτες Έλληνες πρόσφυγες.
Ανάλογα με το μέγεθος, τον αριθμό των χορδών και το χόρδισμά του.
Όργανα στο μέγεθος του μπαγλαμά είναι και το γκογκάρι, το κιτέλι, το μπουργάρι κ.ά.

Ανατολική Μουσική
Δυτική Μουσική
Βυζαντινή Μουσική
Solfege
Μετρική Ρυθμολογία
Ιστορία Παρ. Μουσικής
Οργανολογία
Φιλολογία Δημ. Τραγουδιών
Μουσικά σύνολα

Διδασκαλία …
Μιχαλάκης Μανώλης
Παντελής Γκόγκος
Κουβέλης Αλέξανδρος