ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ

Κανονισμός Λειτουργίας Μαθητικών Παραστάσεων

  • Το ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ αμφιθέατρο διαθέτει 113 θέσεις & ανάλογα την παράσταση υπάρχει ενημέρωση από την γραµµατεία του σχολείου για το µέγιστο σύνολο θέσεων που µπορείτε να κρατήσετε.
  • Ο προγραµµατισµός αυτός ισχύει µόνο για τις µαθητικές παραστάσεις και κυρίως έχει σκοπό να εισάγει στο αμφιθέατρο µε ασφάλεια & άνεση τα µέλη της οικογένειας του/της συµµετέχοντος/ουσας σπουδαστή/τριας.
  • Η άφιξη στον χώρο του αμφιθεάτρου γίνεται τουλάχιστον 30’ πριν την παράσταση µε εισιτήριο εισόδου από τη γραµµατεία του σχολείου.
  • Το εισιτήριο είναι ξεχωριστό για κάθε παράσταση & αναγράφει τη θέση του κατόχου.
  • Επιτρέπεται η φωτογράφιση, µαγνητοφώνηση και η βιντεοσκόπηση αποκλειστικά και µόνο στις παραστάσεις αυτές, με δικής σας ευθύνη για τα προσωπικά δεδομένα, σε περίπτωση ανάρτησης μέρους ή συνόλου της εκδήλωσης σε ηλεκτρονικά μέσα (media).
  • είναι πιθανή η live streaming προβολή των εδκηλώσεων στην ηλ. πλατφόρμα του ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ Ωδείου.
  • Απαραίτητη προϋπόθεση για την οµαλή λειτουργία της εκδήλωσης, αποτελεί η παραμονή σας στο χώρο καθόλη τη διάρκειά της.