Βιολί 

Όργανο με δοξάρι & τέσσερις χορδές.
Δημιουργήθηκε στα μέσα του 7ου αιώνα αλλά οι σημαντικές επεμβάσεις ανάγονται στα τέλη του 18ου αιώνα. Αποφασιστικός ανανεωτής του οργάνου υπήρξε ο Νικολό Παγκανίνι.
Το βιολί ξεκίνησε παίζοντας σε πλατείες και ταβέρνες, όπου στα μέσα του 16ου αιώνα συναντάται σε ορισμένες μητροπόλεις στην βόρεια Ιταλία.
Στις αρχές του 17ου αιώνα καθορίζεται με ακρίβεια το εκφραστικό κλίμα του οργάνου. Σήμερα είναι βασικό στέλεχος σε όλα τα μουσικά σχήματα.


Γενικά Μαθήματα
Θεωρία 1 / Σολφέζ 1
Θεωρία 2 / Σολφέζ 2
Θεωρία 3 / Σολφέζ 3
Αρμονία 1 / Σολφέζ 4
Αρμονία 2 / Σολφέζ 5
Αρμονία 3
Μουσική Δωματίου 1 / Μουσική Δωματίου 2
Μουσική Δωματίου 3 / Ιστορία της Μουσικής 1
Ιστορία της Μουσικής 2
Πιάνο (έως ΜΕΣΗ σχολή)
Ορχήστρα
Εκ πρώτης όψεως ανάγνωση 1 / Εκ πρώτης όψεως ανάγνωση 2 (από 2ο Ανωτέρα)
Μορφολογία
Πρακτικό Διδασκαλείο 1 / Πρακτικό Διδασκαλείο 2 (από 2ο Ανωτέρα)


Σπουδές Πτυχίου 11 έτη / 
Σπουδές Διπλώματος 12 έτη