ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ σε ΠΡΟΒΕΣ για Συναυλία-Εξετάσεις-Διαγωνισμούς-Σεμινάρια

Σε κάποιες ειδικές περιπτώσεις, είναι απαραίτητη η συνοδεία πιάνου ή άλλου μουσικού οργάνου, για τις πρόβες των σπουδαστών για συναυλία, διαγωνισμούς, σεμινάρια και εξετάσεις.

Η συνοδεία μουσικού οργάνου δεν είναι γνωστή από την αρχή του σχολικού έτους, επομένως δεν έχει συγκεκριμένο ωράριο εκ των προτέρων και συγκεκριμένη οικονομική χρέωση.

Η συνεργασία με τους σπουδαστές πραγματοποιείται όταν ο/η διδάσκων/ουσα το κρίνει απαραίτητο & διαφέρει χρονικά για τον καθένα, λόγω διαφορετικού επιπέδου γνώσεων.

Πριν ολοκληρωθούν οι πρόβες, καλείται ο νόµιμος κηδεµόνας του/της σπουδαστή/τριας να καταβάλλει στη γραµµατεία το ανάλογο ποσό, για το οποίο υπάρχει έγκαιρη ενημέρωση. Για τη συγκεκριμένη χρέωση εκδίδεται αντίστοιχη απόδειξη είσπραξης.