ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ σε ΠΡΟΒΕΣ για Συναυλία-Εξετάσεις-Διαγωνισμούς-Σεμινάρια

Σε κάποιες ειδικές περιπτώσεις, είναι απαραίτητη η συνοδεία πιάνου ή άλλου μουσικού οργάνου, για τις πρόβες των σπουδαστών για συναυλία, διαγωνισμούς, σεμινάρια και εξετάσεις.

Η συνοδεία μουσικού οργάνου δεν είναι γνωστή από την αρχή του σχολικού έτους, επομένως δεν έχει συγκεκριμένο ωράριο εκ των προτέρων και συγκεκριμένη οικονομική χρέωση.

Η συνεργασία με τους σπουδαστές πραγματοποιείται όταν ο/η διδάσκων/ουσα το κρίνει απαραίτητο & διαφέρει χρονικά για τον καθένα, λόγω διαφορετικού επιπέδου γνώσεων.

Πριν ολοκληρωθούν οι πρόβες, καλείται ο νόµιμος κηδεµόνας του/της σπουδαστή/τριας να καταβάλλει στη γραµµατεία το ανάλογο ποσό, για το οποίο υπάρχει έγκαιρη ενημέρωση. Για τη συγκεκριμένη χρέωση εκδίδεται αντίστοιχη απόδειξη είσπραξης.

 

ΠΡΟΒΕΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ – ΧΡΗΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΥΝΑΥΛΙΩΝ
Η χρήση της ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΥΝΑΥΛΙΩΝ για πρόβες σπουδαστών/τριών του ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ ΩΔΕΙΟ-Centre of Modern Music με συνοδό καθηγητή/τρια, είναι ΔΩΡΕΑΝ.
Για χρήση χωρίς την συνοδεία καθηγητή/τριας, επιβαρύνεται με … • 25€/ώρα χρήσης & 50€/ώρα αμοιβή ηχολήπτη.
ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ με ΦΠΑ 24% 93,00€
Με τη πληρωμή, θα σας δοθεί ή αποσταλεί ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ή ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.
Για χρήση χωρίς την συνοδεία καθηγητή/τριας, επιβαρύνεται με … • 25€/ώρα χρήσης
ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ με ΦΠΑ 24% 31,00€
Με τη πληρωμή, θα σας δοθεί ή αποσταλεί ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ή ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.
Σημειώσεις …
Ο/η σπουδαστής/τρια οφείλει να ενημερωθεί για την διαθεσιμότητα της ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΥΝΑΥΛΙΩΝ από την γραμματεία των σχολείων και να πληρώσει το ανάλογο τίμημα.