2023-2024

ΧΟΡΗΓΙΑ μουσικού οργάνου από το ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ ΩΔΕΙΟ

Απαντητική επιστολή 21.12.2023

 

 • 1. ΧΟΡΗΓΙΑ

  Στο πρόγραμμα αυτό συμμετέχει ένα παιδί με έκπτωση 50%.
  Αφορά συμμετοχή στο τμήμα “ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ-ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ”, με διδάσκοντα την επιβλέπουσα καθηγήτρια κα Χριστίνα Μιχαλάκη και εμφανίζεται σε παραστάσεις-συναυλίες στο ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ Αμφιθέατρο.

 • 2. ΧΟΡΗΓΙΑ

  Στο πρόγραμμα αυτό συμμετέχει ένα παιδί με έκπτωση 50%.
  Αφορά συμμετοχή στο τμήμα “ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ-ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ”, με διδάσκοντα την επιβλέπουσα καθηγήτρια, κα Χριστίνα Μιχαλάκη και εμφανίζονται σε παραστάσεις-συναυλίες στο ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ Αμφιθέατρο.

 • 3. ΧΟΡΗΓΙΑ

  Στο πρόγραμμα αυτό συμμετέχει ένα παιδί με έκπτωση 50%.
  Αφορά συμμετοχή στο τμήμα “ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ-ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ”, με διδάσκοντα την επιβλέπουσα καθηγήτρια, κα Χριστίνα Μιχαλάκη και εμφανίζονται σε παραστάσεις-συναυλίες στο ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ Αμφιθέατρο.

 • 4. ΧΟΡΗΓΙΑ

  Στο πρόγραμμα αυτό συμμετέχει ένα παιδί με έκπτωση 50%.
  Αφορά συμμετοχή στο τμήμα “ACROBATIC MUSICAL”, με διδάσκοντα την επιβλέπουσα καθηγήτρια,  κα Χριστίνα Μιχαλάκη και εμφανίζονται σε παραστάσεις-συναυλίες στο ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ Αμφιθέατρο.

 • Έχουν ισχύ εάν η εγγραφή ολοκληρωθεί έως και 31/01/2024.
 • Απαραίτητη η προσκόμιση του εντύπου της ΧΟΡΗΓΙΑΣ.
 • Η χορηγία δεν είναι προσωπική

   

  • 1. ΧΟΡΗΓΙΑ

   Στο πρόγραμμα αυτό συμμετέχει ένα παιδί με έκπτωση 50%.
   Αφορά συμμετοχή στο τμήμα “ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ-ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ”, με διδάσκοντα την επιβλέπουσα καθηγήτρια κα Χριστίνα Μιχαλάκη και εμφανίζεται σε παραστάσεις-συναυλίες στο ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ Αμφιθέατρο.

  • 2. ΧΟΡΗΓΙΑ

   Στο πρόγραμμα αυτό συμμετέχει ένα παιδί με έκπτωση 50%.
   Αφορά συμμετοχή στο τμήμα “ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ-ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ”, με διδάσκοντα την επιβλέπουσα καθηγήτρια, κα Χριστίνα Μιχαλάκη και εμφανίζονται σε παραστάσεις-συναυλίες στο ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ Αμφιθέατρο.

  • 3. ΧΟΡΗΓΙΑ

   Στο πρόγραμμα αυτό συμμετέχει ένα παιδί με έκπτωση 50%.
   Αφορά συμμετοχή στο τμήμα “ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ-ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ”, με διδάσκοντα την επιβλέπουσα καθηγήτρια, κα Χριστίνα Μιχαλάκη και εμφανίζονται σε παραστάσεις-συναυλίες στο ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ Αμφιθέατρο.

  • 4. ΧΟΡΗΓΙΑ

   Στο πρόγραμμα αυτό συμμετέχει ένα παιδί με έκπτωση 50%.
   Αφορά συμμετοχή στο τμήμα “ACROBATIC MUSICAL”, με διδάσκοντα την επιβλέπουσα καθηγήτρια,  κα Χριστίνα Μιχαλάκη και εμφανίζονται σε παραστάσεις-συναυλίες στο ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ Αμφιθέατρο.

  • Έχουν ισχύ εάν η εγγραφή ολοκληρωθεί έως και 31/01/2024.
  • Απαραίτητη η προσκόμιση του εντύπου της ΧΟΡΗΓΙΑΣ.
  • Η χορηγία δεν είναι προσωπική

   2022-2023

    

   • 1. ΧΟΡΗΓΙΑ

    Στο πρόγραμμα αυτό συμμετέχει ένα παιδί με έκπτωση 50%.
    Αφορά συμμετοχή στο τμήμα “ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ”, με διδάσκοντα την επιβλέπουσα καθηγήτρια κα Χριστίνα Μιχαλάκη και εμφανίζεται σε παραστάσεις-συναυλίες στο ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ Αμφιθέατρο.

   • 2. ΧΟΡΗΓΙΑ

    Στο πρόγραμμα αυτό συμμετέχει ένα παιδί με έκπτωση 50%.
    Αφορά συμμετοχή στο τμήμα “ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ”, με διδάσκοντα την επιβλέπουσα καθηγήτρια, κα Χριστίνα Μιχαλάκη και εμφανίζονται σε παραστάσεις-συναυλίες στο ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ Αμφιθέατρο.

   • 3. ΧΟΡΗΓΙΑ

    Στο πρόγραμμα αυτό συμμετέχει ένα παιδί με έκπτωση 50%.
    Αφορά συμμετοχή στο τμήμα “ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ”, με διδάσκοντα την επιβλέπουσα καθηγήτρια, κα Χριστίνα Μιχαλάκη και εμφανίζονται σε παραστάσεις-συναυλίες στο ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ Αμφιθέατρο.

   • 4. ΧΟΡΗΓΙΑ

    Στο πρόγραμμα αυτό συμμετέχει ένα παιδί με έκπτωση 50%.
    Αφορά συμμετοχή στο τμήμα “ACROBATIC MUSICAL”, με διδάσκοντα την επιβλέπουσα καθηγήτρια,  κα Χριστίνα Μιχαλάκη και εμφανίζονται σε παραστάσεις-συναυλίες στο ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ Αμφιθέατρο.

   • Έχουν ισχύ εάν η εγγραφή ολοκληρωθεί έως και 31/01/2023.
   • Απαραίτητη η προσκόμιση του εντύπου της ΧΟΡΗΓΙΑΣ.
   • Η χορηγία δεν είναι προσωπική

     

     • 1. ΧΟΡΗΓΙΑ

      Στο πρόγραμμα αυτό συμμετέχει ένα παιδί με έκπτωση 50%.
      Αφορά συμμετοχή στο τμήμα “ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ”, με διδάσκοντα την επιβλέπουσα καθηγήτρια κα Χριστίνα Μιχαλάκη και εμφανίζεται σε παραστάσεις-συναυλίες στο ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ Αμφιθέατρο.

     • 2. ΧΟΡΗΓΙΑ

      Στο πρόγραμμα αυτό συμμετέχει ένα παιδί με έκπτωση 50%.
      Αφορά συμμετοχή στο τμήμα “ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ”, με διδάσκοντα την επιβλέπουσα καθηγήτρια, κα Χριστίνα Μιχαλάκη και εμφανίζονται σε παραστάσεις-συναυλίες στο ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ Αμφιθέατρο.

     • 3. ΧΟΡΗΓΙΑ

      Στο πρόγραμμα αυτό συμμετέχει ένα παιδί με έκπτωση 50%.
      Αφορά συμμετοχή στο τμήμα “ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ”, με διδάσκοντα την επιβλέπουσα καθηγήτρια, κα Χριστίνα Μιχαλάκη και εμφανίζονται σε παραστάσεις-συναυλίες στο ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ Αμφιθέατρο.

     • Έχουν ισχύ εάν η εγγραφή ολοκληρωθεί έως και 31/01/2023.
     • Απαραίτητη η προσκόμιση του εντύπου της ΧΟΡΗΓΙΑΣ.
     • Η χορηγία δεν είναι προσωπική

       

       • 1. ΧΟΡΗΓΙΑ

        Στο πρόγραμμα αυτό συμμετέχει ένα παιδί με έκπτωση 50%.
        Αφορά συμμετοχή στο τμήμα “ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ”, με διδάσκοντα την επιβλέπουσα καθηγήτρια κα Χριστίνα Μιχαλάκη και εμφανίζεται σε παραστάσεις-συναυλίες στο ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ Αμφιθέατρο.

       • 2. ΧΟΡΗΓΙΑ

        Στο πρόγραμμα αυτό συμμετέχει ένα παιδί με έκπτωση 50%.
        Αφορά συμμετοχή στο τμήμα “ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ”, με διδάσκοντα την επιβλέπουσα καθηγήτρια, κα Χριστίνα Μιχαλάκη και εμφανίζονται σε παραστάσεις-συναυλίες στο ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ Αμφιθέατρο.

       • 3. ΧΟΡΗΓΙΑ

        Στο πρόγραμμα αυτό συμμετέχει ένα παιδί με έκπτωση 50%.
        Αφορά συμμετοχή στο τμήμα “ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ”, με διδάσκοντα την επιβλέπουσα καθηγήτρια, κα Χριστίνα Μιχαλάκη και εμφανίζονται σε παραστάσεις-συναυλίες στο ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ Αμφιθέατρο.

       • Έχουν ισχύ εάν η εγγραφή ολοκληρωθεί έως και 31/01/2023.
       • Απαραίτητη η προσκόμιση του εντύπου της ΧΟΡΗΓΙΑΣ.
       • Η χορηγία δεν είναι προσωπική

         

         • 1. ΧΟΡΗΓΙΑ

          Στο πρόγραμμα αυτό συμμετέχει εντελώς δωρεάν ένα παιδί.
          Αφορά συμμετοχή στο τμήμα “ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ”, με διδάσκοντα την επιβλέπουσα καθηγήτρια κα Χριστίνα Μιχαλάκη και εμφανίζεται σε παραστάσεις-συναυλίες στο ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ Αμφιθέατρο.

         • 2. ΧΟΡΗΓΙΑ

          Στο πρόγραμμα αυτό συμμετέχει εντελώς δωρεάν ένα (1) παιδί.
          Αφορά συμμετοχή στο τμήμα “ACROBATIC MUSICAL”,  με διδάσκοντα την επιβλέπουσα καθηγήτρια, κα Χριστίνα Μιχαλάκη και εμφανίζονται σε παραστάσεις-συναυλίες στο ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ Αμφιθέατρο.

         • 3. ΧΟΡΗΓΙΑ

          Στο πρόγραμμα αυτό συμμετέχει εντελώς δωρεάν ένα (1) παιδί.
          Αφορά συμμετοχή στο τμήμα “JUNIOR VOCALS”,   με διδάσκοντα την επιβλέπουσα καθηγήτρια, κα Χριστίνα Μιχαλάκη και εμφανίζονται σε παραστάσεις-συναυλίες στο ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ Αμφιθέατρο.

         • Έχουν ισχύ εάν η εγγραφή ολοκληρωθεί έως και 30/09/2022.
         • Απαραίτητη η προσκόμιση του εντύπου της ΧΟΡΗΓΙΑΣ.
         • Η χορηγία δεν είναι προσωπική

          2019-2020

           

          ΧΟΡΗΓΙΑ 01 & 02
          Στο πρόγραμμα αυτό μπορεί να συμμετέχουν εντελώς δωρεάν δυο (2) παιδιά.
          Αφορά συμμετοχή στο τμήμα “ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ”, που κάνει τις πρόβες του μια φορά την εβδομάδα, με διδάσκοντα την επιβλέπουσα καθηγήτρια, κα Χριστίνα Μιχαλάκη και εμφανίζονται σε παραστάσεις-συναυλίες στο ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ Αμφιθέατρο.
          Είναι ένα διασκεδαστικό & παράλληλα δημιουργικό μάθημα που απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 5-15 ετών, με ή χωρίς γνώσεις κάποιου μουσικού οργάνου. Στόχος μας η ανάπτυξη της υψηλής αισθητικής και ποιότητας στα παιδιά από τις μικρές ακόμη ηλικίες. Το ρεπερτόριο  περιλαμβάνει χορωδιακές συνθέσεις Ελλήνων και ξένων συνθετών, τόσο από το κλασικό ρεπερτόριο, όσο και από την ελαφρά σύγχρονη μουσική (Ροp, Musicals,Spirituals ecc). Τα παιδιά έρχονται σε επαφή με υπέροχα τραγούδια μεγάλων δημιουργών, όπως ο Χατζιδάκις, ο Θεοδωράκης, ο Λοΐζος κ.α, μαθαίνοντας για τον συνθέτη, τον στιχουργό, τον ερμηνευτή, την εποχή που γράφτηκαν αυτά τα τραγούδια και μαθαίνουν να τραγουδούν τα έργα τους. Στόχος του μαθήματος είναι η μουσική καλλιέργεια των παιδιών, η ανάπτυξη του ομαδικού πνεύματος, η κοινωνικοποίηση και τέλος η γνώση μέσα από ευχάριστα τραγούδια και μουσικά παιχνίδια, με συνεργασία και ομαδικότητα, κερδίζοντας όλες τις αρετές που προσφέρει το χορωδιακό τραγούδι.

          ΧΟΡΗΓΙΑ 03 & 04
          Στο πρόγραμμα αυτό μπορεί να συμμετέχουν με ΕΚΠΤΩΣΗ 50% δυο (2) παιδιά.
          Αφορά συμμετοχή στο τμήμα “ΜΟΝΤΕΡΝΟΣ ΧΟΡΟΣ για ΠΑΙΔΙΑ”, που κάνει τις πρόβες του μια φορά την εβδομάδα, με διδάσκοντα την επιβλέπουσα καθηγήτρια, κα Πατέρα Βαλεντίνη και εμφανίζονται σε παραστάσεις-συναυλίες στο ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ Αμφιθέατρο.
          Πρόκειται για το είδος χορού με επιρροές κυρίως απο street dancing (hip hop, break dance, popping) και άλλα είδη (jazz, ballroom κ.α.).
          Χορός σύγχρονος και πρωτοποριακός που εξελίσσεται συνεχώς.
          Είναι συνυφασμένος με την pop μουσική και τα shows τις συναυλίες και τα video clips μεγάλων καλλιτεχνών του εξωτερικού (Lady gaga, Beyonce, Britney Spears κ.α.).
          Αφορά παιδιά ηλικίας από 6 έως 16 ετών, καθώς ο συνδυασμός της pop μουσικής με τις έντονες κινήσεις (γοφών, μαλλιών εναλλαγές επιπέδων και πολλές πόζες) σε παραπέμπει στον κόσμο των videoclips.
          Το άκουσμα αγαπημένων και σύγχρονων τραγουδιών, απελευθερώνουν τον χορευτή, βοηθώντας τον να ανακαλύψει κι άλλες πτυχές του εαυτού του.
          Χρόνος διδασκαλίας 60’/εβδομάδα.
          ΤΜΗΜΑ από 7 έως 10 ετών
          ΤΜΗΜΑ από 11 έως 16 ετών

          ΧΟΡΗΓΙΑ 05 & 06
          Στο πρόγραμμα αυτό μπορεί να συμμετέχουν με ΕΚΠΤΩΣΗ 20% δυο (2) άτομα.
          Αφορά συμμετοχή στο τμήμα “ΜΟΝΤΕΡΝΟΣ ΧΟΡΟΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ”, που κάνει τις πρόβες του μια φορά την εβδομάδα, με διδάσκοντα την επιβλέπουσα καθηγήτρια, κα Σήλια Ρούκα και εμφανίζονται σε παραστάσεις-συναυλίες στο ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ Αμφιθέατρο.

          Ο χορός δεν έχει ηλικία, δεν έχει φύλο, δεν έχει περιορισμούς.
          Έχει όμως τη μοναδική ικανότητα να μας κάνει να νιώθουμε ελεύθεροι.
          Ένα μάθημα χορού για ενήλικες για να μας απελευθερώσει.
          Μια ολόκληρη ώρα γεμάτη κίνηση, που ξεκινάει με ζέσταμα και ενδυνάμωση των μυϊκών ομάδων και καταλήγει σε μικρές χορογραφίες με στοιχεία jazz και μουσικές που μας ξεσηκώνουν.

          ΤΜΗΜΑΤΑ από 20 ετών και άνω

           

          Ισχύουν μόνο για το σχολικό έτος 2019-20.

          • Ισχύουν εάν η εγγραφή ολοκληρωθεί έως και 31/03/2020.
          • Απαραίτητη η προσκόμιση των εγγράφων χορηγίας.
          • Η χορηγία δεν είναι προσωπική.

          Επιστολή ΑΡΩΓΗΣ

          ΧΟΡΗΓΙΑ 01 & 02
          Στο πρόγραμμα αυτό μπορεί να συμμετέχουν εντελώς δωρεάν δυο (2) παιδιά.
          Αφορά συμμετοχή στο τμήμα “ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ”, που κάνει τις πρόβες του μια φορά την εβδομάδα, με διδάσκοντα την επιβλέπουσα καθηγήτρια, κα Χριστίνα Μιχαλάκη και εμφανίζονται σε παραστάσεις-συναυλίες στο ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ Αμφιθέατρο.
          Είναι ένα διασκεδαστικό & παράλληλα δημιουργικό μάθημα που απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 5-15 ετών, με ή χωρίς γνώσεις κάποιου μουσικού οργάνου. Στόχος μας η ανάπτυξη της υψηλής αισθητικής και ποιότητας στα παιδιά από τις μικρές ακόμη ηλικίες. Το ρεπερτόριο  περιλαμβάνει χορωδιακές συνθέσεις Ελλήνων και ξένων συνθετών, τόσο από το κλασικό ρεπερτόριο, όσο και από την ελαφρά σύγχρονη μουσική (Ροp, Musicals,Spirituals ecc). Τα παιδιά έρχονται σε επαφή με υπέροχα τραγούδια μεγάλων δημιουργών, όπως ο Χατζιδάκις, ο Θεοδωράκης, ο Λοΐζος κ.α, μαθαίνοντας για τον συνθέτη, τον στιχουργό, τον ερμηνευτή, την εποχή που γράφτηκαν αυτά τα τραγούδια και μαθαίνουν να τραγουδούν τα έργα τους. Στόχος του μαθήματος είναι η μουσική καλλιέργεια των παιδιών, η ανάπτυξη του ομαδικού πνεύματος, η κοινωνικοποίηση και τέλος η γνώση μέσα από ευχάριστα τραγούδια και μουσικά παιχνίδια, με συνεργασία και ομαδικότητα, κερδίζοντας όλες τις αρετές που προσφέρει το χορωδιακό τραγούδι.

          ΧΟΡΗΓΙΑ 03 & 04
          Στο πρόγραμμα αυτό μπορεί να συμμετέχουν με ΕΚΠΤΩΣΗ 50% δυο (2) παιδιά.
          Αφορά συμμετοχή στο τμήμα “ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ”, που κάνει τις πρόβες του μια φορά την εβδομάδα, με διδάσκοντα την επιβλέπουσα καθηγήτρια, κα Χριστίνα Μιχαλάκη και εμφανίζονται σε παραστάσεις-συναυλίες στο ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ Αμφιθέατρο.
          Ένα διασκεδαστικό μάθημα για τους μικρούς μας φίλους που περιλαμβάνει μουσικοκινητική αγωγή, θεατρικό παιχνίδι και παιδική χορωδία.
          Μια σημαντική συνάντηση της μουσικής, του λόγου και της κίνησης που αναπτύσσει τη δημιουργικότητα, τη φαντασία, το ομαδικό πνεύμα και τη μουσική αντίληψη κάθε παιδιού.

          ΧΟΡΗΓΙΑ 05 & 06
          Στο πρόγραμμα αυτό μπορεί να συμμετέχουν με ΕΚΠΤΩΣΗ 20% δυο (2) παιδιά.
          Αφορά συμμετοχή στο τμήμα “ΠΑΙΔΙΚΟ MUSICAL”, που κάνει τις πρόβες του μια φορά την εβδομάδα, με διδάσκοντα την επιβλέπουσα καθηγήτρια, κα Χριστίνα Μιχαλάκη και εμφανίζονται σε παραστάσεις-συναυλίες στο ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ Αμφιθέατρο.
          Χορός, τραγούδι αλλά και θέατρο σε ένα συναρπαστικό μάθημα.
          Το παιδί μέσα από μεγάλα θεατρικά και μουσικά έργα μαθαίνει να συνδυάζει τη κίνηση με το τραγούδι.
          Η ώρα του μαθήματος είναι πραγματικά διασκεδαστική και παράλληλα απολύτως ουσιαστική καθώς είναι μια διέξοδος από την πίεση της καθημερινότητας.
          Πόσο χρήσιμο να μάθουν να αποστηθίζουν κείμενα-ρόλους με ευχάριστο τρόπο! Χαρακτηριστικά musicals που θα διδαχθούν θα είναι: «Μελωδία της ευτυχίας», «Mary Poppins» και άλλα.
          Τα παιδιά μέσα από το μάθημα του μουσικού θεάτρου θα εξελίξουν τις μουσικές και τις χορευτικές τους ικανότητες.
          Θα μάθουν να εκφράζουν τα συναισθήματα τους και να κοινωνικοποιούνται, ενισχύοντας τη φαντασία και τη δημιουργικότητά τους.
          Απευθύνεται σε ηλικίες από 3 έως 14 ετών.
          ΤΜΗΜΑΤΑ από 3 έως 6 ετών
          ΤΜΗΜΑΤΑ από 7 έως 14 ετών

          ΧΟΡΗΓΙΑ 07 & 08
          Στο πρόγραμμα αυτό μπορεί να συμμετέχουν με ΕΚΠΤΩΣΗ 20% δυο (2) παιδιά.
          Αφορά συμμετοχή στο τμήμα “ΜΟΝΤΕΡΝΟΣ ΧΟΡΟΣ για ΠΑΙΔΙΑ”, που κάνει τις πρόβες του μια φορά την εβδομάδα, με διδάσκοντα την επιβλέπουσα καθηγήτρια, κα Πατέρα Βαλεντίνη και εμφανίζονται σε παραστάσεις-συναυλίες στο ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ Αμφιθέατρο.
          Πρόκειται για το είδος χορού με επιρροές κυρίως απο street dancing (hip hop, break dance, popping) και άλλα είδη (jazz, ballroom κ.α.).
          Χορός σύγχρονος και πρωτοποριακός που εξελίσσεται συνεχώς.
          Είναι συνυφασμένος με την pop μουσική και τα shows τις συναυλίες και τα video clips μεγάλων καλλιτεχνών του εξωτερικού (Lady gaga, Beyonce, Britney Spears κ.α.).
          Αφορά παιδιά ηλικίας από 6 έως 16 ετών, καθώς ο συνδυασμός της pop μουσικής με τις έντονες κινήσεις (γοφών, μαλλιών εναλλαγές επιπέδων και πολλές πόζες) σε παραπέμπει στον κόσμο των videoclips.
          Το άκουσμα αγαπημένων και σύγχρονων τραγουδιών, απελευθερώνουν τον χορευτή, βοηθώντας τον να ανακαλύψει κι άλλες πτυχές του εαυτού του.
          Χρόνος διδασκαλίας 60’/εβδομάδα.
          ΤΜΗΜΑ από 7 έως 10 ετών
          ΤΜΗΜΑ από 11 έως 16 ετών

           

          Ισχύουν μόνο για το σχολικό έτος 2019-20.

          • Ισχύουν εάν η εγγραφή ολοκληρωθεί έως και 07/12/2019.
          • Απαραίτητη η προσκόμιση των εγγράφων χορηγίας.
          • Η χορηγία δεν είναι προσωπική.

          2018-2019

           

           • 1. ΧΟΡΗΓΙΑ

            Στο πρόγραμμα αυτό μπορούν να συμμετέχουν εντελώς δωρεάν δυο παιδιά.
            Αφορά συμμετοχή στο τμήμα “ΠΑΙΔΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ”, που κάνει τις πρόβες του μια φορά την εβδομάδα με διδάσκοντα την επιβλέπουσα καθηγήτρια κα Χριστίνα Μιχαλάκη και εμφανίζεται σε παραστάσεις-συναυλίες στο ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ Αμφιθέατρο.

           • 2. ΧΟΡΗΓΙΑ

            Στο πρόγραμμα αυτό μπορούν να συμμετέχουν εντελώς δωρεάν δυο (2) παιδιά.
            Αφορά συμμετοχή στο τμήμα “ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ”, που κάνει τις πρόβες του μια φορά την εβδομάδα, με διδάσκοντα την επιβλέπουσα καθηγήτρια, κα Χριστίνα Μιχαλάκη και εμφανίζονται σε παραστάσεις-συναυλίες στο ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ Αμφιθέατρο.

           • 3. ΧΟΡΗΓΙΑ

            Στο πρόγραμμα αυτό μπορούν να συμμετέχουν ένα (1) παιδί. με έκπτωση 20%.
            Αφορά συμμετοχή στο πρωινό τμήμα “ΜΕΓΑΛΩΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΑ”. Μια πολύ ενδιαφέρουσα εναλλακτική καλλιτεχνική απασχόληση για μικρά παιδιά, που σίγουρα θα λατρέψουν! Έξι ώρες κάθε πρωί, ένα δημιουργικό ειδικά μελετημένο πρόγραμμα, για παιδιά ηλικίας 2-4 ετών.

           • Έχουν ισχύ εάν η εγγραφή ολοκληρωθεί έως και 30/09/2018.
           • Απαραίτητη η προσκόμιση της πλαστικής κάρτας που επισυνάπτεται.
           • Η χορηγία δεν είναι προσωπική.

           2017-2018

            

           • Α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ

            Στο πρόγραμμα αυτό μπορούν να συμμετέχουν εντελώς δωρεάν δυο παιδιά ηλικίας 8 έως 18 ετών. Είναι συμμετοχή στα γκρουπ μοντέρνας μουσικής που κάνουν τις πρόβες τους στο ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ αμφιθέατρο του Πυθαγορείου ωδείου-Centre of Modern Music μια φορά την εβδομάδα, με διδάσκοντα τον επιβλέποντα καθηγητή της σύγχρονης μουσικής, κο Γαργουλάκη Παντελή. Προϋπόθεση συμμετοχής σ’ αυτό το πρόγραμμα είναι η μερική γνώση κάποιου σύγχρονου οργάνου, όπως ηλ. Κιθάρα, ηλ. Μπάσο, ντραμς κλπ. ή ακόμη και φωνητικά (τραγούδι)

           • Β. ΠΡΟΣΦΟΡΑ

            Στο πρόγραμμα αυτό μπορούν να συμμετέχουν κάθε φορά 2 άτομα ανεξαρτήτου ηλικίας εντελώς δωρεάν στις συναυλίες που θα πραγματοποιηθούν στο ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ αμφιθέατρο κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2014–15. Απαραίτητη προϋπόθεση η επιβεβαίωση των στοιχείων και η τηλεφωνική κράτηση εισιτηρίου.

           • 1. ΧΟΡΗΓΙΑ

            Στο πρόγραμμα αυτό μπορούν να συμμετέχουν εντελώς δωρεάν δυο (2) παιδιά. Αφορά τη συμμετοχή τους στο τμήμα ΠΑΙΔΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ, που κάνει τις πρόβες του στο αμφιθέατρο του Πυθαγορείου ωδείου-Centre of Modern Music μια φορά την εβδομάδα και εμφανίζονται σε παραστάσεις-συναυλίες στο ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ Αμφιθέατρο.

           • 2. ΧΟΡΗΓΙΑ

            Στο πρόγραμμα αυτό συμμετέχουν δυο (2) παιδιά με έκπτωση 50%. Αφορά τη συμμετοχή τους στο τμήμα ΠΑΙΔΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ, που κάνει τις πρόβες του στο αμφιθέατρο του Πυθαγορείου ωδείου-Centre of Modern Music μια φορά την εβδομάδα και εμφανίζονται σε παραστάσεις-συναυλίες στο ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ Αμφιθέατρο.

           • 3. ΧΟΡΗΓΙΑ

            Στο πρόγραμμα αυτό συμμετέχουν δέκα εννέα (19) παιδιά με έκπτωση 30%. Αφορά τη συμμετοχή τους στο τμήμα ΠΑΙΔΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ, που κάνει τις πρόβες του στο αμφιθέατρο του Πυθαγορείου ωδείου-Centre of Modern Music μια φορά την εβδομάδα και εμφανίζονται σε παραστάσεις-συναυλίες στο ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ Αμφιθέατρο.

            Διδασκαλία-Επίβλεψη … Χριστίνα Μιχαλάκη

            Προϋποθέσεις & Επικοινωνία – Πληροφορίες καθημερινά από τη καλλιτεχνική διευθύντρια κα Παπαδοπούλου Βίκυ ή τη γραμματεία (+30 210 8143258) – Ενημέρωση για τους συμμετέχοντες στην χορηγία από τον σύλλογο γονέων του Δη- μοτικού Σχολείου Άνοιξης. – Αποδοχή για τους συμμετέχοντες στην χορηγία, είναι η επίδειξη της κάρτας χο- ρηγίας & η βεβαίωση του σχολείου τους. – Οι ΧΟΡΗΓΙΕΣ έχουν ισχύ μόνο για το σχολικό έτος 2017-18 & εφόσον δηλωθεί η συμμετοχή έως και 23/12/2017.

           • 1. ΧΟΡΗΓΙΑ

            Στο πρόγραμμα αυτό μπορούν να συμμετέχουν εντελώς δωρεάν δυο (2) παιδιά. Αφορά τη συμμετοχή τους στο τμήμα ΠΑΙΔΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ, που κάνει τις πρόβες του στο αμφιθέατρο του Πυθαγορείου ωδείου-Centre of Modern Music μια φορά την εβδομάδα και εμφανίζονται σε παραστάσεις-συναυλίες στο ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ Αμφιθέατρο.

           • 2. ΧΟΡΗΓΙΑ

            Στο πρόγραμμα αυτό συμμετέχουν δυο (2) παιδιά με έκπτωση 50%. Αφορά τη συμμετοχή τους στο τμήμα ΠΑΙΔΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ, που κάνει τις πρόβες του στο αμφιθέατρο του Πυθαγορείου ωδείου-Centre of Modern Music μια φορά την εβδομάδα και εμφανίζονται σε παραστάσεις-συναυλίες στο ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ Αμφιθέατρο.

           • 3. ΧΟΡΗΓΙΑ

            Στο πρόγραμμα αυτό συμμετέχουν όλα τα υπόλοιπα παιδιά του σχολίου με έκπτωση 30%. Αφορά τη συμμετοχή τους στο τμήμα ΠΑΙΔΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ, που κάνει τις πρόβες του στο αμφιθέατρο του Πυθαγορείου ωδείου-Centre of Modern Music μια φορά την εβδομάδα και εμφανίζονται σε παραστάσεις-συναυλίες στο ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ Αμφιθέατρο.

            Διδασκαλία-Επίβλεψη … Χριστίνα Μιχαλάκη

            Προϋποθέσεις & Επικοινωνία Προϋποθέσεις & Επικοινωνία – Πληροφορίες καθημερινά από τη καλλιτεχνική διευθύντρια κα Παπαδοπούλου Βίκυ ή τη γραμματεία (+30 210 8143258) – Ενημέρωση για τους συμμετέχοντες στην χορηγία από τον σύλλογο γονέων του Α & Β Δημόσιου Νηπιαγωγείου Άνοιξης. – Αποδοχή για τους συμμετέχοντες στην χορηγία, είναι η επίδειξη και της κάρτας χορηγίας & η βεβαίωση του σχολείου τους. – Οι ΧΟΡΗΓΙΕΣ έχουν ισχύ μόνο για το σχολικό έτος 2017-18 & εφόσον δηλωθεί η συμμετοχή έως και 28/02/2018.

           • 1. ΧΟΡΗΓΙΑ

            Στο πρόγραμμα αυτό μπορούν να συμμετέχουν εντελώς δωρεάν δυο (2) παιδιά. Αφορά τη συμμετοχή τους στο τμήμα ΠΑΙΔΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ, που κάνει τις πρόβες του στο αμφιθέατρο του Πυθαγορείου ωδείου-Centre of Modern Music μια φορά την εβδομάδα και εμφανίζονται σε παραστάσεις-συναυλίες στο ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ Αμφιθέατρο.

           • 2. ΧΟΡΗΓΙΑ

            Στο πρόγραμμα αυτό συμμετέχουν δυο (2) παιδιά με έκπτωση 50%. Αφορά τη συμμετοχή τους στο τμήμα ΠΑΙΔΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ, που κάνει τις πρόβες του στο αμφιθέατρο του Πυθαγορείου ωδείου-Centre of Modern Music μια φορά την εβδομάδα και εμφανίζονται σε παραστάσεις-συναυλίες στο ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ Αμφιθέατρο.

           • 3. ΧΟΡΗΓΙΑ

            Στο πρόγραμμα αυτό συμμετέχουν δέκα εννέα (19) παιδιά με έκπτωση 30%. Αφορά τη συμμετοχή τους στο τμήμα ΠΑΙΔΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ, που κάνει τις πρόβες του στο αμφιθέατρο του Πυθαγορείου ωδείου-Centre of Modern Music μια φορά την εβδομάδα και εμφανίζονται σε παραστάσεις-συναυλίες στο ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ Αμφιθέατρο.

            Διδασκαλία-Επίβλεψη … Χριστίνα Μιχαλάκη

            Προϋποθέσεις & Επικοινωνία – Πληροφορίες καθημερινά από τη καλλιτεχνική διευθύντρια κα Παπαδοπούλου Βίκυ ή τη γραμματεία (+30 210 8143258) – Ενημέρωση για τους συμμετέχοντες στην χορηγία από τον σύλλογο γονέων του Α Δημοτικού Σχολείου Διονύσου. – Αποδοχή για τους συμμετέχοντες στην χορηγία, είναι η επίδειξη της κάρτας χο- ρηγίας & η βεβαίωση του σχολείου τους. – Οι ΧΟΡΗΓΙΕΣ έχουν ισχύ μόνο για το σχολικό έτος 2017-18 & εφόσον δηλωθεί η συμμετοχή έως και 23/12/2017.

           • 1. ΧΟΡΗΓΙΑ

            Στο πρόγραμμα αυτό μπορούν να συμμετέχουν εντελώς δωρεάν δυο (2) παιδιά. Αφορά τη συμμετοχή τους στο τμήμα ΠΑΙΔΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ, που κάνει τις πρόβες του στο αμφιθέατρο του Πυθαγορείου ωδείου-Centre of Modern Music μια φορά την εβδομάδα και εμφανίζονται σε παραστάσεις-συναυλίες στο ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ Αμφιθέατρο.

           • 2. ΧΟΡΗΓΙΑ

            Στο πρόγραμμα αυτό συμμετέχουν δυο (2) παιδιά με έκπτωση 50%. Αφορά τη συμμετοχή τους στο τμήμα ΠΑΙΔΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ, που κάνει τις πρόβες του στο αμφιθέατρο του Πυθαγορείου ωδείου-Centre of Modern Music μια φορά την εβδομάδα και εμφανίζονται σε παραστάσεις-συναυλίες στο ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ Αμφιθέατρο.

           • 3. ΧΟΡΗΓΙΑ

            Στο πρόγραμμα αυτό συμμετέχουν δέκα εννέα (19) παιδιά με έκπτωση 30%. Αφορά τη συμμετοχή τους στο τμήμα ΠΑΙΔΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ, που κάνει τις πρόβες του στο αμφιθέατρο του Πυθαγορείου ωδείου-Centre of Modern Music μια φορά την εβδομάδα και εμφανίζονται σε παραστάσεις-συναυλίες στο ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ Αμφιθέατρο.

            Διδασκαλία-Επίβλεψη … Χριστίνα Μιχαλάκη

            Προϋποθέσεις & Επικοινωνία – Πληροφορίες καθημερινά από τη καλλιτεχνική διευθύντρια κα Παπαδοπούλου Βίκυ ή τη γραμματεία (+30 210 8143258) – Ενημέρωση για τους συμμετέχοντες στην χορηγία από τον σύλλογο γονέων του Β Δημοτικού Σχολείου Διονύσου. – Αποδοχή για τους συμμετέχοντες στην χορηγία, είναι η επίδειξη της κάρτας χορηγίας & η βεβαίωση του σχολείου τους. – Οι ΧΟΡΗΓΙΕΣ έχουν ισχύ μόνο για το σχολικό έτος 2017-18 & εφόσον δηλωθεί η συμμετοχή έως και 23/12/2017.

           • 1. ΧΟΡΗΓΙΑ

            Στο πρόγραμμα αυτό μπορούν να συμμετέχουν εντελώς δωρεάν δυο (2) παιδιά. Αφορά τη συμμετοχή τους στο τμήμα ΠΑΙΔΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ, που κάνει τις πρόβες του στο αμφιθέατρο του Πυθαγορείου ωδείου-Centre of Modern Music μια φορά την εβδομάδα και εμφανίζονται σε παραστάσεις-συναυλίες στο ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ Αμφιθέατρο.

           • 2. ΧΟΡΗΓΙΑ

            Στο πρόγραμμα αυτό συμμετέχουν δυο (2) παιδιά με έκπτωση 50%. Αφορά τη συμμετοχή τους στο τμήμα ΠΑΙΔΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ, που κάνει τις πρόβες του στο αμφιθέατρο του Πυθαγορείου ωδείου-Centre of Modern Music μια φορά την εβδομάδα και εμφανίζονται σε παραστάσεις-συναυλίες στο ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ Αμφιθέατρο.

           • 3. ΧΟΡΗΓΙΑ

            Στο πρόγραμμα αυτό συμμετέχουν δέκα εννέα (19) παιδιά με έκπτωση 30%. Αφορά τη συμμετοχή τους στο τμήμα ΠΑΙΔΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ, που κάνει τις πρόβες του στο αμφιθέατρο του Πυθαγορείου ωδείου-Centre of Modern Music μια φορά την εβδομάδα και εμφανίζονται σε παραστάσεις-συναυλίες στο ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ Αμφιθέατρο.

           • Διδασκαλία-Επίβλεψη … Χριστίνα Μιχαλάκη

            Προϋποθέσεις & Επικοινωνία – Πληροφορίες καθημερινά από τη καλλιτεχνική διευθύντρια κα Παπαδοπούλου Βίκυ ή τη γραμματεία (+30 210 8143258) – Ενημέρωση για τους συμμετέχοντες στην χορηγία από τον σύλλογο γονέων του Νη- πιαγωγείου Εκάλης. – Αποδοχή για τους συμμετέχοντες στην χορηγία, είναι η επίδειξη της κάρτας χο- ρηγίας & η βεβαίωση του σχολείου τους. – Οι ΧΟΡΗΓΙΕΣ έχουν ισχύ μόνο για το σχολικό έτος 2017-18 & εφόσον δηλωθεί η συμμετοχή έως και 23/12/2017.

           • 1. ΧΟΡΗΓΙΑ

            Στο πρόγραμμα αυτό μπορεί να συμμετέχει εντελώς δωρεάν ένα (1) παιδί ηλικίας 8 έως 18 ετών. Αφορά τη συμμετοχή του στα γκρουπ μοντέρνας μουσικής, που κάνουν τις πρόβες τους στο αμφιθέατρο του Πυθαγορείου ωδείου-Centre of Modern Music μια φορά την εβδομάδα, με διδάσκοντα τον επιβλέποντα καθηγητή της σύγχρονης μουσικής, κο Γαργουλάκη Παντελή. Προϋπόθεση συμμετοχής σ’ αυτό το πρόγραμμα είναι η μερική γνώση κάποιου σύγχρονου οργάνου, όπως Ηλ. Κιθάρα, Ηλ. Μπάσο, Ντραμς κλπ ή ακόμη και φωνητικά (τραγούδι). Ισχύει μόνο για το σχολικό έτος 2017-18.

           • 2. ΧΟΡΗΓΙΑ

            Στο πρόγραμμα αυτό μπορεί να συμμετέχει εντελώς δωρεάν ένα (1) παιδί ηλικίας 8 έως 18 ετών. Αφορά τη συμμετοχή του στα γκρουπ μοντέρνας μουσικής, που κάνουν τις πρόβες τους στο αμφιθέατρο του Πυθαγορείου ωδείου-Centre of Modern Music μια φορά την εβδομάδα, με διδάσκοντα τον επιβλέποντα καθηγητή της σύγχρονης μουσικής, κο Γαργουλάκη Παντελή. Προϋπόθεση συμμετοχής σ’ αυτό το πρόγραμμα είναι η μερική γνώση κάποιου σύγχρονου οργάνου, όπως Ηλ. Κιθάρα, Ηλ. Μπάσο, Ντραμς κλπ ή ακόμη και φωνητικά (τραγούδι). Ισχύει μόνο για το σχολικό έτος 2017-18.

           • 3. ΧΟΡΗΓΙΑ

            Δωρεάν εισιτήρια για το ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ Αμφιθέατρο. Ισχύει για ένα (1) άτομο ανεξαρτήτου ηλικίας. Αφορά παραστάσεις-συναυλίες-σεμινάρια που θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2017–18.

           • 4. ΧΟΡΗΓΙΑ

            Δωρεάν εισιτήρια για το ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ Αμφιθέατρο. Ισχύει για ένα (1) άτομο ανεξαρτήτου ηλικίας. Αφορά παραστάσεις-συναυλίες-σεμινάρια που θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2017–18.

           • Προϋποθέσεις & Επικοινωνία

            1. Πληροφορίες καθημερινά από τη καλλιτεχνική διευθύντρια κα Παπαδοπούλου Βίκυ ή τη γραμματεία (+30 210 8143258)
            2. Ενημέρωση για τους επιτυχόντες στην κλήρωση από την επιτροπή γονέων του κολλεγίου Αθηνών.
            3. Αποδοχή για τους επιτυχόντες στην κλήρωση είναι η επίδειξη της κάρτας χορηγίας.

           2016-2017

            

             • 1. ΧΟΡΗΓΙΑ

              Στο πρόγραμμα αυτό μπορεί να συμμετέχει εντελώς δωρεάν ένα (1) παιδί ηλικίας 8 έως 18 ετών. Αφορά τη συμμετοχή του στα γκρουπ μοντέρνας μουσικής, που κάνουν τις πρόβες τους στο αμφιθέατρο του Πυθαγορείου ωδείου-Centre of Modern Music μια φορά την εβδομάδα, με διδάσκοντα τον επιβλέποντα καθηγητή της σύγχρονης μουσικής, κο Γαργουλάκη Παντελή. Προϋπόθεση συμμετοχής σ’ αυτό το πρόγραμμα είναι η μερική γνώση κάποιου σύγχρονου οργάνου, όπως Ηλ. Κιθάρα, Ηλ. Μπάσο, Ντραμς κλπ ή ακόμη και φωνητικά (τραγούδι). Ισχύει μόνο για το σχολικό έτος 2016-17.

             • 2. ΧΟΡΗΓΙΑ

              Στο πρόγραμμα αυτό μπορεί να συμμετέχει εντελώς δωρεάν ένα (1) παιδί ηλικίας 8 έως 18 ετών. Αφορά τη συμμετοχή του στα γκρουπ μοντέρνας μουσικής, που κάνουν τις πρόβες τους στο αμφιθέατρο του Πυθαγορείου ωδείου-Centre of Modern Music μια φορά την εβδομάδα, με διδάσκοντα τον επιβλέποντα καθηγητή της σύγχρονης μουσικής, κο Γαργουλάκη Παντελή. Προϋπόθεση συμμετοχής σ’ αυτό το πρόγραμμα είναι η μερική γνώση κάποιου σύγχρονου οργάνου, όπως Ηλ. Κιθάρα, Ηλ. Μπάσο, Ντραμς κλπ ή ακόμη και φωνητικά (τραγούδι). Ισχύει μόνο για το σχολικό έτος 2016-17.

             • 3. ΧΟΡΗΓΙΑ

              Δωρεάν εισιτήρια για το ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ Αμφιθέατρο. Ισχύει για ένα (1) άτομο ανεξαρτήτου ηλικίας. Αφορά παραστάσεις-συναυλίες-σεμινάρια που θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2016–17.

             • Προϋποθέσεις & Επικοινωνία Πληροφορίες καθημερινά από τη καλλιτεχνική διευθύντρια κα Παπαδοπούλου Βίκυ ή τη γραμματεία (+30 210 8143258) Ενημέρωση για τους επιτυχόντες στην κλήρωση από την επιτροπή γονέων του κολλεγίου Αθηνών. Αποδοχή για τους επιτυχόντες στην κλήρωση είναι η επίδειξη της κάρτας χορηγίας.

           2022-2023

            

           • 1. ΧΟΡΗΓΙΑ

            Στο πρόγραμμα αυτό συμμετέχει ένα παιδί με έκπτωση 50%.
            Αφορά συμμετοχή στο τμήμα “ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ”, με διδάσκοντα την επιβλέπουσα καθηγήτρια κα Χριστίνα Μιχαλάκη και εμφανίζεται σε παραστάσεις-συναυλίες στο ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ Αμφιθέατρο.

           • 2. ΧΟΡΗΓΙΑ

            Στο πρόγραμμα αυτό συμμετέχει ένα παιδί με έκπτωση 50%.
            Αφορά συμμετοχή στο τμήμα “ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ”, με διδάσκοντα την επιβλέπουσα καθηγήτρια, κα Χριστίνα Μιχαλάκη και εμφανίζονται σε παραστάσεις-συναυλίες στο ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ Αμφιθέατρο.

           • 3. ΧΟΡΗΓΙΑ

            Στο πρόγραμμα αυτό συμμετέχει ένα παιδί με έκπτωση 50%.
            Αφορά συμμετοχή στο τμήμα “ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ”, με διδάσκοντα την επιβλέπουσα καθηγήτρια, κα Χριστίνα Μιχαλάκη και εμφανίζονται σε παραστάσεις-συναυλίες στο ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ Αμφιθέατρο.

           • 4. ΧΟΡΗΓΙΑ

            Στο πρόγραμμα αυτό συμμετέχει ένα παιδί με έκπτωση 50%.
            Αφορά συμμετοχή στο τμήμα “ACROBATIC MUSICAL”, με διδάσκοντα την επιβλέπουσα καθηγήτρια,  κα Χριστίνα Μιχαλάκη και εμφανίζονται σε παραστάσεις-συναυλίες στο ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ Αμφιθέατρο.

           • Έχουν ισχύ εάν η εγγραφή ολοκληρωθεί έως και 31/01/2023.
           • Απαραίτητη η προσκόμιση του εντύπου της ΧΟΡΗΓΙΑΣ.
           • Η χορηγία δεν είναι προσωπική

             

             • 1. ΧΟΡΗΓΙΑ

              Στο πρόγραμμα αυτό συμμετέχει ένα παιδί με έκπτωση 50%.
              Αφορά συμμετοχή στο τμήμα “ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ”, με διδάσκοντα την επιβλέπουσα καθηγήτρια κα Χριστίνα Μιχαλάκη και εμφανίζεται σε παραστάσεις-συναυλίες στο ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ Αμφιθέατρο.

             • 2. ΧΟΡΗΓΙΑ

              Στο πρόγραμμα αυτό συμμετέχει ένα παιδί με έκπτωση 50%.
              Αφορά συμμετοχή στο τμήμα “ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ”, με διδάσκοντα την επιβλέπουσα καθηγήτρια, κα Χριστίνα Μιχαλάκη και εμφανίζονται σε παραστάσεις-συναυλίες στο ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ Αμφιθέατρο.

             • 3. ΧΟΡΗΓΙΑ

              Στο πρόγραμμα αυτό συμμετέχει ένα παιδί με έκπτωση 50%.
              Αφορά συμμετοχή στο τμήμα “ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ”, με διδάσκοντα την επιβλέπουσα καθηγήτρια, κα Χριστίνα Μιχαλάκη και εμφανίζονται σε παραστάσεις-συναυλίες στο ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ Αμφιθέατρο.

             • Έχουν ισχύ εάν η εγγραφή ολοκληρωθεί έως και 31/01/2023.
             • Απαραίτητη η προσκόμιση του εντύπου της ΧΟΡΗΓΙΑΣ.
             • Η χορηγία δεν είναι προσωπική

               

               • 1. ΧΟΡΗΓΙΑ

                Στο πρόγραμμα αυτό συμμετέχει ένα παιδί με έκπτωση 50%.
                Αφορά συμμετοχή στο τμήμα “ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ”, με διδάσκοντα την επιβλέπουσα καθηγήτρια κα Χριστίνα Μιχαλάκη και εμφανίζεται σε παραστάσεις-συναυλίες στο ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ Αμφιθέατρο.

               • 2. ΧΟΡΗΓΙΑ

                Στο πρόγραμμα αυτό συμμετέχει ένα παιδί με έκπτωση 50%.
                Αφορά συμμετοχή στο τμήμα “ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ”, με διδάσκοντα την επιβλέπουσα καθηγήτρια, κα Χριστίνα Μιχαλάκη και εμφανίζονται σε παραστάσεις-συναυλίες στο ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ Αμφιθέατρο.

               • 3. ΧΟΡΗΓΙΑ

                Στο πρόγραμμα αυτό συμμετέχει ένα παιδί με έκπτωση 50%.
                Αφορά συμμετοχή στο τμήμα “ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ”, με διδάσκοντα την επιβλέπουσα καθηγήτρια, κα Χριστίνα Μιχαλάκη και εμφανίζονται σε παραστάσεις-συναυλίες στο ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ Αμφιθέατρο.

               • Έχουν ισχύ εάν η εγγραφή ολοκληρωθεί έως και 31/01/2023.
               • Απαραίτητη η προσκόμιση του εντύπου της ΧΟΡΗΓΙΑΣ.
               • Η χορηγία δεν είναι προσωπική

                 

                 • 1. ΧΟΡΗΓΙΑ

                  Στο πρόγραμμα αυτό συμμετέχει εντελώς δωρεάν ένα παιδί.
                  Αφορά συμμετοχή στο τμήμα “ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ”, με διδάσκοντα την επιβλέπουσα καθηγήτρια κα Χριστίνα Μιχαλάκη και εμφανίζεται σε παραστάσεις-συναυλίες στο ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ Αμφιθέατρο.

                 • 2. ΧΟΡΗΓΙΑ

                  Στο πρόγραμμα αυτό συμμετέχει εντελώς δωρεάν ένα (1) παιδί.
                  Αφορά συμμετοχή στο τμήμα “ACROBATIC MUSICAL”,  με διδάσκοντα την επιβλέπουσα καθηγήτρια, κα Χριστίνα Μιχαλάκη και εμφανίζονται σε παραστάσεις-συναυλίες στο ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ Αμφιθέατρο.

                 • 3. ΧΟΡΗΓΙΑ

                  Στο πρόγραμμα αυτό συμμετέχει εντελώς δωρεάν ένα (1) παιδί.
                  Αφορά συμμετοχή στο τμήμα “JUNIOR VOCALS”,   με διδάσκοντα την επιβλέπουσα καθηγήτρια, κα Χριστίνα Μιχαλάκη και εμφανίζονται σε παραστάσεις-συναυλίες στο ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ Αμφιθέατρο.

                 • Έχουν ισχύ εάν η εγγραφή ολοκληρωθεί έως και 30/09/2022.
                 • Απαραίτητη η προσκόμιση του εντύπου της ΧΟΡΗΓΙΑΣ.
                 • Η χορηγία δεν είναι προσωπική

                  2019-2020

                   

                  ΧΟΡΗΓΙΑ 01 & 02
                  Στο πρόγραμμα αυτό μπορεί να συμμετέχουν εντελώς δωρεάν δυο (2) παιδιά.
                  Αφορά συμμετοχή στο τμήμα “ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ”, που κάνει τις πρόβες του μια φορά την εβδομάδα, με διδάσκοντα την επιβλέπουσα καθηγήτρια, κα Χριστίνα Μιχαλάκη και εμφανίζονται σε παραστάσεις-συναυλίες στο ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ Αμφιθέατρο.
                  Είναι ένα διασκεδαστικό & παράλληλα δημιουργικό μάθημα που απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 5-15 ετών, με ή χωρίς γνώσεις κάποιου μουσικού οργάνου. Στόχος μας η ανάπτυξη της υψηλής αισθητικής και ποιότητας στα παιδιά από τις μικρές ακόμη ηλικίες. Το ρεπερτόριο  περιλαμβάνει χορωδιακές συνθέσεις Ελλήνων και ξένων συνθετών, τόσο από το κλασικό ρεπερτόριο, όσο και από την ελαφρά σύγχρονη μουσική (Ροp, Musicals,Spirituals ecc). Τα παιδιά έρχονται σε επαφή με υπέροχα τραγούδια μεγάλων δημιουργών, όπως ο Χατζιδάκις, ο Θεοδωράκης, ο Λοΐζος κ.α, μαθαίνοντας για τον συνθέτη, τον στιχουργό, τον ερμηνευτή, την εποχή που γράφτηκαν αυτά τα τραγούδια και μαθαίνουν να τραγουδούν τα έργα τους. Στόχος του μαθήματος είναι η μουσική καλλιέργεια των παιδιών, η ανάπτυξη του ομαδικού πνεύματος, η κοινωνικοποίηση και τέλος η γνώση μέσα από ευχάριστα τραγούδια και μουσικά παιχνίδια, με συνεργασία και ομαδικότητα, κερδίζοντας όλες τις αρετές που προσφέρει το χορωδιακό τραγούδι.

                  ΧΟΡΗΓΙΑ 03 & 04
                  Στο πρόγραμμα αυτό μπορεί να συμμετέχουν με ΕΚΠΤΩΣΗ 50% δυο (2) παιδιά.
                  Αφορά συμμετοχή στο τμήμα “ΜΟΝΤΕΡΝΟΣ ΧΟΡΟΣ για ΠΑΙΔΙΑ”, που κάνει τις πρόβες του μια φορά την εβδομάδα, με διδάσκοντα την επιβλέπουσα καθηγήτρια, κα Πατέρα Βαλεντίνη και εμφανίζονται σε παραστάσεις-συναυλίες στο ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ Αμφιθέατρο.
                  Πρόκειται για το είδος χορού με επιρροές κυρίως απο street dancing (hip hop, break dance, popping) και άλλα είδη (jazz, ballroom κ.α.).
                  Χορός σύγχρονος και πρωτοποριακός που εξελίσσεται συνεχώς.
                  Είναι συνυφασμένος με την pop μουσική και τα shows τις συναυλίες και τα video clips μεγάλων καλλιτεχνών του εξωτερικού (Lady gaga, Beyonce, Britney Spears κ.α.).
                  Αφορά παιδιά ηλικίας από 6 έως 16 ετών, καθώς ο συνδυασμός της pop μουσικής με τις έντονες κινήσεις (γοφών, μαλλιών εναλλαγές επιπέδων και πολλές πόζες) σε παραπέμπει στον κόσμο των videoclips.
                  Το άκουσμα αγαπημένων και σύγχρονων τραγουδιών, απελευθερώνουν τον χορευτή, βοηθώντας τον να ανακαλύψει κι άλλες πτυχές του εαυτού του.
                  Χρόνος διδασκαλίας 60’/εβδομάδα.
                  ΤΜΗΜΑ από 7 έως 10 ετών
                  ΤΜΗΜΑ από 11 έως 16 ετών

                  ΧΟΡΗΓΙΑ 05 & 06
                  Στο πρόγραμμα αυτό μπορεί να συμμετέχουν με ΕΚΠΤΩΣΗ 20% δυο (2) άτομα.
                  Αφορά συμμετοχή στο τμήμα “ΜΟΝΤΕΡΝΟΣ ΧΟΡΟΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ”, που κάνει τις πρόβες του μια φορά την εβδομάδα, με διδάσκοντα την επιβλέπουσα καθηγήτρια, κα Σήλια Ρούκα και εμφανίζονται σε παραστάσεις-συναυλίες στο ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ Αμφιθέατρο.

                  Ο χορός δεν έχει ηλικία, δεν έχει φύλο, δεν έχει περιορισμούς.
                  Έχει όμως τη μοναδική ικανότητα να μας κάνει να νιώθουμε ελεύθεροι.
                  Ένα μάθημα χορού για ενήλικες για να μας απελευθερώσει.
                  Μια ολόκληρη ώρα γεμάτη κίνηση, που ξεκινάει με ζέσταμα και ενδυνάμωση των μυϊκών ομάδων και καταλήγει σε μικρές χορογραφίες με στοιχεία jazz και μουσικές που μας ξεσηκώνουν.

                  ΤΜΗΜΑΤΑ από 20 ετών και άνω

                   

                  Ισχύουν μόνο για το σχολικό έτος 2019-20.

                  • Ισχύουν εάν η εγγραφή ολοκληρωθεί έως και 31/03/2020.
                  • Απαραίτητη η προσκόμιση των εγγράφων χορηγίας.
                  • Η χορηγία δεν είναι προσωπική.

                  Επιστολή ΑΡΩΓΗΣ

                  ΧΟΡΗΓΙΑ 01 & 02
                  Στο πρόγραμμα αυτό μπορεί να συμμετέχουν εντελώς δωρεάν δυο (2) παιδιά.
                  Αφορά συμμετοχή στο τμήμα “ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ”, που κάνει τις πρόβες του μια φορά την εβδομάδα, με διδάσκοντα την επιβλέπουσα καθηγήτρια, κα Χριστίνα Μιχαλάκη και εμφανίζονται σε παραστάσεις-συναυλίες στο ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ Αμφιθέατρο.
                  Είναι ένα διασκεδαστικό & παράλληλα δημιουργικό μάθημα που απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 5-15 ετών, με ή χωρίς γνώσεις κάποιου μουσικού οργάνου. Στόχος μας η ανάπτυξη της υψηλής αισθητικής και ποιότητας στα παιδιά από τις μικρές ακόμη ηλικίες. Το ρεπερτόριο  περιλαμβάνει χορωδιακές συνθέσεις Ελλήνων και ξένων συνθετών, τόσο από το κλασικό ρεπερτόριο, όσο και από την ελαφρά σύγχρονη μουσική (Ροp, Musicals,Spirituals ecc). Τα παιδιά έρχονται σε επαφή με υπέροχα τραγούδια μεγάλων δημιουργών, όπως ο Χατζιδάκις, ο Θεοδωράκης, ο Λοΐζος κ.α, μαθαίνοντας για τον συνθέτη, τον στιχουργό, τον ερμηνευτή, την εποχή που γράφτηκαν αυτά τα τραγούδια και μαθαίνουν να τραγουδούν τα έργα τους. Στόχος του μαθήματος είναι η μουσική καλλιέργεια των παιδιών, η ανάπτυξη του ομαδικού πνεύματος, η κοινωνικοποίηση και τέλος η γνώση μέσα από ευχάριστα τραγούδια και μουσικά παιχνίδια, με συνεργασία και ομαδικότητα, κερδίζοντας όλες τις αρετές που προσφέρει το χορωδιακό τραγούδι.

                  ΧΟΡΗΓΙΑ 03 & 04
                  Στο πρόγραμμα αυτό μπορεί να συμμετέχουν με ΕΚΠΤΩΣΗ 50% δυο (2) παιδιά.
                  Αφορά συμμετοχή στο τμήμα “ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ”, που κάνει τις πρόβες του μια φορά την εβδομάδα, με διδάσκοντα την επιβλέπουσα καθηγήτρια, κα Χριστίνα Μιχαλάκη και εμφανίζονται σε παραστάσεις-συναυλίες στο ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ Αμφιθέατρο.
                  Ένα διασκεδαστικό μάθημα για τους μικρούς μας φίλους που περιλαμβάνει μουσικοκινητική αγωγή, θεατρικό παιχνίδι και παιδική χορωδία.
                  Μια σημαντική συνάντηση της μουσικής, του λόγου και της κίνησης που αναπτύσσει τη δημιουργικότητα, τη φαντασία, το ομαδικό πνεύμα και τη μουσική αντίληψη κάθε παιδιού.

                  ΧΟΡΗΓΙΑ 05 & 06
                  Στο πρόγραμμα αυτό μπορεί να συμμετέχουν με ΕΚΠΤΩΣΗ 20% δυο (2) παιδιά.
                  Αφορά συμμετοχή στο τμήμα “ΠΑΙΔΙΚΟ MUSICAL”, που κάνει τις πρόβες του μια φορά την εβδομάδα, με διδάσκοντα την επιβλέπουσα καθηγήτρια, κα Χριστίνα Μιχαλάκη και εμφανίζονται σε παραστάσεις-συναυλίες στο ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ Αμφιθέατρο.
                  Χορός, τραγούδι αλλά και θέατρο σε ένα συναρπαστικό μάθημα.
                  Το παιδί μέσα από μεγάλα θεατρικά και μουσικά έργα μαθαίνει να συνδυάζει τη κίνηση με το τραγούδι.
                  Η ώρα του μαθήματος είναι πραγματικά διασκεδαστική και παράλληλα απολύτως ουσιαστική καθώς είναι μια διέξοδος από την πίεση της καθημερινότητας.
                  Πόσο χρήσιμο να μάθουν να αποστηθίζουν κείμενα-ρόλους με ευχάριστο τρόπο! Χαρακτηριστικά musicals που θα διδαχθούν θα είναι: «Μελωδία της ευτυχίας», «Mary Poppins» και άλλα.
                  Τα παιδιά μέσα από το μάθημα του μουσικού θεάτρου θα εξελίξουν τις μουσικές και τις χορευτικές τους ικανότητες.
                  Θα μάθουν να εκφράζουν τα συναισθήματα τους και να κοινωνικοποιούνται, ενισχύοντας τη φαντασία και τη δημιουργικότητά τους.
                  Απευθύνεται σε ηλικίες από 3 έως 14 ετών.
                  ΤΜΗΜΑΤΑ από 3 έως 6 ετών
                  ΤΜΗΜΑΤΑ από 7 έως 14 ετών

                  ΧΟΡΗΓΙΑ 07 & 08
                  Στο πρόγραμμα αυτό μπορεί να συμμετέχουν με ΕΚΠΤΩΣΗ 20% δυο (2) παιδιά.
                  Αφορά συμμετοχή στο τμήμα “ΜΟΝΤΕΡΝΟΣ ΧΟΡΟΣ για ΠΑΙΔΙΑ”, που κάνει τις πρόβες του μια φορά την εβδομάδα, με διδάσκοντα την επιβλέπουσα καθηγήτρια, κα Πατέρα Βαλεντίνη και εμφανίζονται σε παραστάσεις-συναυλίες στο ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ Αμφιθέατρο.
                  Πρόκειται για το είδος χορού με επιρροές κυρίως απο street dancing (hip hop, break dance, popping) και άλλα είδη (jazz, ballroom κ.α.).
                  Χορός σύγχρονος και πρωτοποριακός που εξελίσσεται συνεχώς.
                  Είναι συνυφασμένος με την pop μουσική και τα shows τις συναυλίες και τα video clips μεγάλων καλλιτεχνών του εξωτερικού (Lady gaga, Beyonce, Britney Spears κ.α.).
                  Αφορά παιδιά ηλικίας από 6 έως 16 ετών, καθώς ο συνδυασμός της pop μουσικής με τις έντονες κινήσεις (γοφών, μαλλιών εναλλαγές επιπέδων και πολλές πόζες) σε παραπέμπει στον κόσμο των videoclips.
                  Το άκουσμα αγαπημένων και σύγχρονων τραγουδιών, απελευθερώνουν τον χορευτή, βοηθώντας τον να ανακαλύψει κι άλλες πτυχές του εαυτού του.
                  Χρόνος διδασκαλίας 60’/εβδομάδα.
                  ΤΜΗΜΑ από 7 έως 10 ετών
                  ΤΜΗΜΑ από 11 έως 16 ετών

                   

                  Ισχύουν μόνο για το σχολικό έτος 2019-20.

                  • Ισχύουν εάν η εγγραφή ολοκληρωθεί έως και 07/12/2019.
                  • Απαραίτητη η προσκόμιση των εγγράφων χορηγίας.
                  • Η χορηγία δεν είναι προσωπική.

                  2018-2019

                   

                   • 1. ΧΟΡΗΓΙΑ

                    Στο πρόγραμμα αυτό μπορούν να συμμετέχουν εντελώς δωρεάν δυο παιδιά.
                    Αφορά συμμετοχή στο τμήμα “ΠΑΙΔΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ”, που κάνει τις πρόβες του μια φορά την εβδομάδα με διδάσκοντα την επιβλέπουσα καθηγήτρια κα Χριστίνα Μιχαλάκη και εμφανίζεται σε παραστάσεις-συναυλίες στο ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ Αμφιθέατρο.

                   • 2. ΧΟΡΗΓΙΑ

                    Στο πρόγραμμα αυτό μπορούν να συμμετέχουν εντελώς δωρεάν δυο (2) παιδιά.
                    Αφορά συμμετοχή στο τμήμα “ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ”, που κάνει τις πρόβες του μια φορά την εβδομάδα, με διδάσκοντα την επιβλέπουσα καθηγήτρια, κα Χριστίνα Μιχαλάκη και εμφανίζονται σε παραστάσεις-συναυλίες στο ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ Αμφιθέατρο.

                   • 3. ΧΟΡΗΓΙΑ

                    Στο πρόγραμμα αυτό μπορούν να συμμετέχουν ένα (1) παιδί. με έκπτωση 20%.
                    Αφορά συμμετοχή στο πρωινό τμήμα “ΜΕΓΑΛΩΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΑ”. Μια πολύ ενδιαφέρουσα εναλλακτική καλλιτεχνική απασχόληση για μικρά παιδιά, που σίγουρα θα λατρέψουν! Έξι ώρες κάθε πρωί, ένα δημιουργικό ειδικά μελετημένο πρόγραμμα, για παιδιά ηλικίας 2-4 ετών.

                   • Έχουν ισχύ εάν η εγγραφή ολοκληρωθεί έως και 30/09/2018.
                   • Απαραίτητη η προσκόμιση της πλαστικής κάρτας που επισυνάπτεται.
                   • Η χορηγία δεν είναι προσωπική.

                   2017-2018

                    

                   • Α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ

                    Στο πρόγραμμα αυτό μπορούν να συμμετέχουν εντελώς δωρεάν δυο παιδιά ηλικίας 8 έως 18 ετών. Είναι συμμετοχή στα γκρουπ μοντέρνας μουσικής που κάνουν τις πρόβες τους στο ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ αμφιθέατρο του Πυθαγορείου ωδείου-Centre of Modern Music μια φορά την εβδομάδα, με διδάσκοντα τον επιβλέποντα καθηγητή της σύγχρονης μουσικής, κο Γαργουλάκη Παντελή. Προϋπόθεση συμμετοχής σ’ αυτό το πρόγραμμα είναι η μερική γνώση κάποιου σύγχρονου οργάνου, όπως ηλ. Κιθάρα, ηλ. Μπάσο, ντραμς κλπ. ή ακόμη και φωνητικά (τραγούδι)

                   • Β. ΠΡΟΣΦΟΡΑ

                    Στο πρόγραμμα αυτό μπορούν να συμμετέχουν κάθε φορά 2 άτομα ανεξαρτήτου ηλικίας εντελώς δωρεάν στις συναυλίες που θα πραγματοποιηθούν στο ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ αμφιθέατρο κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2014–15. Απαραίτητη προϋπόθεση η επιβεβαίωση των στοιχείων και η τηλεφωνική κράτηση εισιτηρίου.

                   • 1. ΧΟΡΗΓΙΑ

                    Στο πρόγραμμα αυτό μπορούν να συμμετέχουν εντελώς δωρεάν δυο (2) παιδιά. Αφορά τη συμμετοχή τους στο τμήμα ΠΑΙΔΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ, που κάνει τις πρόβες του στο αμφιθέατρο του Πυθαγορείου ωδείου-Centre of Modern Music μια φορά την εβδομάδα και εμφανίζονται σε παραστάσεις-συναυλίες στο ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ Αμφιθέατρο.

                   • 2. ΧΟΡΗΓΙΑ

                    Στο πρόγραμμα αυτό συμμετέχουν δυο (2) παιδιά με έκπτωση 50%. Αφορά τη συμμετοχή τους στο τμήμα ΠΑΙΔΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ, που κάνει τις πρόβες του στο αμφιθέατρο του Πυθαγορείου ωδείου-Centre of Modern Music μια φορά την εβδομάδα και εμφανίζονται σε παραστάσεις-συναυλίες στο ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ Αμφιθέατρο.

                   • 3. ΧΟΡΗΓΙΑ

                    Στο πρόγραμμα αυτό συμμετέχουν δέκα εννέα (19) παιδιά με έκπτωση 30%. Αφορά τη συμμετοχή τους στο τμήμα ΠΑΙΔΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ, που κάνει τις πρόβες του στο αμφιθέατρο του Πυθαγορείου ωδείου-Centre of Modern Music μια φορά την εβδομάδα και εμφανίζονται σε παραστάσεις-συναυλίες στο ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ Αμφιθέατρο.

                    Διδασκαλία-Επίβλεψη … Χριστίνα Μιχαλάκη

                    Προϋποθέσεις & Επικοινωνία – Πληροφορίες καθημερινά από τη καλλιτεχνική διευθύντρια κα Παπαδοπούλου Βίκυ ή τη γραμματεία (+30 210 8143258) – Ενημέρωση για τους συμμετέχοντες στην χορηγία από τον σύλλογο γονέων του Δη- μοτικού Σχολείου Άνοιξης. – Αποδοχή για τους συμμετέχοντες στην χορηγία, είναι η επίδειξη της κάρτας χο- ρηγίας & η βεβαίωση του σχολείου τους. – Οι ΧΟΡΗΓΙΕΣ έχουν ισχύ μόνο για το σχολικό έτος 2017-18 & εφόσον δηλωθεί η συμμετοχή έως και 23/12/2017.

                   • 1. ΧΟΡΗΓΙΑ

                    Στο πρόγραμμα αυτό μπορούν να συμμετέχουν εντελώς δωρεάν δυο (2) παιδιά. Αφορά τη συμμετοχή τους στο τμήμα ΠΑΙΔΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ, που κάνει τις πρόβες του στο αμφιθέατρο του Πυθαγορείου ωδείου-Centre of Modern Music μια φορά την εβδομάδα και εμφανίζονται σε παραστάσεις-συναυλίες στο ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ Αμφιθέατρο.

                   • 2. ΧΟΡΗΓΙΑ

                    Στο πρόγραμμα αυτό συμμετέχουν δυο (2) παιδιά με έκπτωση 50%. Αφορά τη συμμετοχή τους στο τμήμα ΠΑΙΔΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ, που κάνει τις πρόβες του στο αμφιθέατρο του Πυθαγορείου ωδείου-Centre of Modern Music μια φορά την εβδομάδα και εμφανίζονται σε παραστάσεις-συναυλίες στο ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ Αμφιθέατρο.

                   • 3. ΧΟΡΗΓΙΑ

                    Στο πρόγραμμα αυτό συμμετέχουν όλα τα υπόλοιπα παιδιά του σχολίου με έκπτωση 30%. Αφορά τη συμμετοχή τους στο τμήμα ΠΑΙΔΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ, που κάνει τις πρόβες του στο αμφιθέατρο του Πυθαγορείου ωδείου-Centre of Modern Music μια φορά την εβδομάδα και εμφανίζονται σε παραστάσεις-συναυλίες στο ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ Αμφιθέατρο.

                    Διδασκαλία-Επίβλεψη … Χριστίνα Μιχαλάκη

                    Προϋποθέσεις & Επικοινωνία Προϋποθέσεις & Επικοινωνία – Πληροφορίες καθημερινά από τη καλλιτεχνική διευθύντρια κα Παπαδοπούλου Βίκυ ή τη γραμματεία (+30 210 8143258) – Ενημέρωση για τους συμμετέχοντες στην χορηγία από τον σύλλογο γονέων του Α & Β Δημόσιου Νηπιαγωγείου Άνοιξης. – Αποδοχή για τους συμμετέχοντες στην χορηγία, είναι η επίδειξη και της κάρτας χορηγίας & η βεβαίωση του σχολείου τους. – Οι ΧΟΡΗΓΙΕΣ έχουν ισχύ μόνο για το σχολικό έτος 2017-18 & εφόσον δηλωθεί η συμμετοχή έως και 28/02/2018.

                   • 1. ΧΟΡΗΓΙΑ

                    Στο πρόγραμμα αυτό μπορούν να συμμετέχουν εντελώς δωρεάν δυο (2) παιδιά. Αφορά τη συμμετοχή τους στο τμήμα ΠΑΙΔΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ, που κάνει τις πρόβες του στο αμφιθέατρο του Πυθαγορείου ωδείου-Centre of Modern Music μια φορά την εβδομάδα και εμφανίζονται σε παραστάσεις-συναυλίες στο ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ Αμφιθέατρο.

                   • 2. ΧΟΡΗΓΙΑ

                    Στο πρόγραμμα αυτό συμμετέχουν δυο (2) παιδιά με έκπτωση 50%. Αφορά τη συμμετοχή τους στο τμήμα ΠΑΙΔΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ, που κάνει τις πρόβες του στο αμφιθέατρο του Πυθαγορείου ωδείου-Centre of Modern Music μια φορά την εβδομάδα και εμφανίζονται σε παραστάσεις-συναυλίες στο ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ Αμφιθέατρο.

                   • 3. ΧΟΡΗΓΙΑ

                    Στο πρόγραμμα αυτό συμμετέχουν δέκα εννέα (19) παιδιά με έκπτωση 30%. Αφορά τη συμμετοχή τους στο τμήμα ΠΑΙΔΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ, που κάνει τις πρόβες του στο αμφιθέατρο του Πυθαγορείου ωδείου-Centre of Modern Music μια φορά την εβδομάδα και εμφανίζονται σε παραστάσεις-συναυλίες στο ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ Αμφιθέατρο.

                    Διδασκαλία-Επίβλεψη … Χριστίνα Μιχαλάκη

                    Προϋποθέσεις & Επικοινωνία – Πληροφορίες καθημερινά από τη καλλιτεχνική διευθύντρια κα Παπαδοπούλου Βίκυ ή τη γραμματεία (+30 210 8143258) – Ενημέρωση για τους συμμετέχοντες στην χορηγία από τον σύλλογο γονέων του Α Δημοτικού Σχολείου Διονύσου. – Αποδοχή για τους συμμετέχοντες στην χορηγία, είναι η επίδειξη της κάρτας χο- ρηγίας & η βεβαίωση του σχολείου τους. – Οι ΧΟΡΗΓΙΕΣ έχουν ισχύ μόνο για το σχολικό έτος 2017-18 & εφόσον δηλωθεί η συμμετοχή έως και 23/12/2017.

                   • 1. ΧΟΡΗΓΙΑ

                    Στο πρόγραμμα αυτό μπορούν να συμμετέχουν εντελώς δωρεάν δυο (2) παιδιά. Αφορά τη συμμετοχή τους στο τμήμα ΠΑΙΔΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ, που κάνει τις πρόβες του στο αμφιθέατρο του Πυθαγορείου ωδείου-Centre of Modern Music μια φορά την εβδομάδα και εμφανίζονται σε παραστάσεις-συναυλίες στο ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ Αμφιθέατρο.

                   • 2. ΧΟΡΗΓΙΑ

                    Στο πρόγραμμα αυτό συμμετέχουν δυο (2) παιδιά με έκπτωση 50%. Αφορά τη συμμετοχή τους στο τμήμα ΠΑΙΔΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ, που κάνει τις πρόβες του στο αμφιθέατρο του Πυθαγορείου ωδείου-Centre of Modern Music μια φορά την εβδομάδα και εμφανίζονται σε παραστάσεις-συναυλίες στο ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ Αμφιθέατρο.

                   • 3. ΧΟΡΗΓΙΑ

                    Στο πρόγραμμα αυτό συμμετέχουν δέκα εννέα (19) παιδιά με έκπτωση 30%. Αφορά τη συμμετοχή τους στο τμήμα ΠΑΙΔΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ, που κάνει τις πρόβες του στο αμφιθέατρο του Πυθαγορείου ωδείου-Centre of Modern Music μια φορά την εβδομάδα και εμφανίζονται σε παραστάσεις-συναυλίες στο ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ Αμφιθέατρο.

                    Διδασκαλία-Επίβλεψη … Χριστίνα Μιχαλάκη

                    Προϋποθέσεις & Επικοινωνία – Πληροφορίες καθημερινά από τη καλλιτεχνική διευθύντρια κα Παπαδοπούλου Βίκυ ή τη γραμματεία (+30 210 8143258) – Ενημέρωση για τους συμμετέχοντες στην χορηγία από τον σύλλογο γονέων του Β Δημοτικού Σχολείου Διονύσου. – Αποδοχή για τους συμμετέχοντες στην χορηγία, είναι η επίδειξη της κάρτας χορηγίας & η βεβαίωση του σχολείου τους. – Οι ΧΟΡΗΓΙΕΣ έχουν ισχύ μόνο για το σχολικό έτος 2017-18 & εφόσον δηλωθεί η συμμετοχή έως και 23/12/2017.

                   • 1. ΧΟΡΗΓΙΑ

                    Στο πρόγραμμα αυτό μπορούν να συμμετέχουν εντελώς δωρεάν δυο (2) παιδιά. Αφορά τη συμμετοχή τους στο τμήμα ΠΑΙΔΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ, που κάνει τις πρόβες του στο αμφιθέατρο του Πυθαγορείου ωδείου-Centre of Modern Music μια φορά την εβδομάδα και εμφανίζονται σε παραστάσεις-συναυλίες στο ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ Αμφιθέατρο.

                   • 2. ΧΟΡΗΓΙΑ

                    Στο πρόγραμμα αυτό συμμετέχουν δυο (2) παιδιά με έκπτωση 50%. Αφορά τη συμμετοχή τους στο τμήμα ΠΑΙΔΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ, που κάνει τις πρόβες του στο αμφιθέατρο του Πυθαγορείου ωδείου-Centre of Modern Music μια φορά την εβδομάδα και εμφανίζονται σε παραστάσεις-συναυλίες στο ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ Αμφιθέατρο.

                   • 3. ΧΟΡΗΓΙΑ

                    Στο πρόγραμμα αυτό συμμετέχουν δέκα εννέα (19) παιδιά με έκπτωση 30%. Αφορά τη συμμετοχή τους στο τμήμα ΠΑΙΔΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ, που κάνει τις πρόβες του στο αμφιθέατρο του Πυθαγορείου ωδείου-Centre of Modern Music μια φορά την εβδομάδα και εμφανίζονται σε παραστάσεις-συναυλίες στο ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ Αμφιθέατρο.

                   • Διδασκαλία-Επίβλεψη … Χριστίνα Μιχαλάκη

                    Προϋποθέσεις & Επικοινωνία – Πληροφορίες καθημερινά από τη καλλιτεχνική διευθύντρια κα Παπαδοπούλου Βίκυ ή τη γραμματεία (+30 210 8143258) – Ενημέρωση για τους συμμετέχοντες στην χορηγία από τον σύλλογο γονέων του Νη- πιαγωγείου Εκάλης. – Αποδοχή για τους συμμετέχοντες στην χορηγία, είναι η επίδειξη της κάρτας χο- ρηγίας & η βεβαίωση του σχολείου τους. – Οι ΧΟΡΗΓΙΕΣ έχουν ισχύ μόνο για το σχολικό έτος 2017-18 & εφόσον δηλωθεί η συμμετοχή έως και 23/12/2017.

                   • 1. ΧΟΡΗΓΙΑ

                    Στο πρόγραμμα αυτό μπορεί να συμμετέχει εντελώς δωρεάν ένα (1) παιδί ηλικίας 8 έως 18 ετών. Αφορά τη συμμετοχή του στα γκρουπ μοντέρνας μουσικής, που κάνουν τις πρόβες τους στο αμφιθέατρο του Πυθαγορείου ωδείου-Centre of Modern Music μια φορά την εβδομάδα, με διδάσκοντα τον επιβλέποντα καθηγητή της σύγχρονης μουσικής, κο Γαργουλάκη Παντελή. Προϋπόθεση συμμετοχής σ’ αυτό το πρόγραμμα είναι η μερική γνώση κάποιου σύγχρονου οργάνου, όπως Ηλ. Κιθάρα, Ηλ. Μπάσο, Ντραμς κλπ ή ακόμη και φωνητικά (τραγούδι). Ισχύει μόνο για το σχολικό έτος 2017-18.

                   • 2. ΧΟΡΗΓΙΑ

                    Στο πρόγραμμα αυτό μπορεί να συμμετέχει εντελώς δωρεάν ένα (1) παιδί ηλικίας 8 έως 18 ετών. Αφορά τη συμμετοχή του στα γκρουπ μοντέρνας μουσικής, που κάνουν τις πρόβες τους στο αμφιθέατρο του Πυθαγορείου ωδείου-Centre of Modern Music μια φορά την εβδομάδα, με διδάσκοντα τον επιβλέποντα καθηγητή της σύγχρονης μουσικής, κο Γαργουλάκη Παντελή. Προϋπόθεση συμμετοχής σ’ αυτό το πρόγραμμα είναι η μερική γνώση κάποιου σύγχρονου οργάνου, όπως Ηλ. Κιθάρα, Ηλ. Μπάσο, Ντραμς κλπ ή ακόμη και φωνητικά (τραγούδι). Ισχύει μόνο για το σχολικό έτος 2017-18.

                   • 3. ΧΟΡΗΓΙΑ

                    Δωρεάν εισιτήρια για το ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ Αμφιθέατρο. Ισχύει για ένα (1) άτομο ανεξαρτήτου ηλικίας. Αφορά παραστάσεις-συναυλίες-σεμινάρια που θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2017–18.

                   • 4. ΧΟΡΗΓΙΑ

                    Δωρεάν εισιτήρια για το ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ Αμφιθέατρο. Ισχύει για ένα (1) άτομο ανεξαρτήτου ηλικίας. Αφορά παραστάσεις-συναυλίες-σεμινάρια που θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2017–18.

                   • Προϋποθέσεις & Επικοινωνία

                    1. Πληροφορίες καθημερινά από τη καλλιτεχνική διευθύντρια κα Παπαδοπούλου Βίκυ ή τη γραμματεία (+30 210 8143258)
                    2. Ενημέρωση για τους επιτυχόντες στην κλήρωση από την επιτροπή γονέων του κολλεγίου Αθηνών.
                    3. Αποδοχή για τους επιτυχόντες στην κλήρωση είναι η επίδειξη της κάρτας χορηγίας.

                   2016-2017

                    

                     • 1. ΧΟΡΗΓΙΑ

                      Στο πρόγραμμα αυτό μπορεί να συμμετέχει εντελώς δωρεάν ένα (1) παιδί ηλικίας 8 έως 18 ετών. Αφορά τη συμμετοχή του στα γκρουπ μοντέρνας μουσικής, που κάνουν τις πρόβες τους στο αμφιθέατρο του Πυθαγορείου ωδείου-Centre of Modern Music μια φορά την εβδομάδα, με διδάσκοντα τον επιβλέποντα καθηγητή της σύγχρονης μουσικής, κο Γαργουλάκη Παντελή. Προϋπόθεση συμμετοχής σ’ αυτό το πρόγραμμα είναι η μερική γνώση κάποιου σύγχρονου οργάνου, όπως Ηλ. Κιθάρα, Ηλ. Μπάσο, Ντραμς κλπ ή ακόμη και φωνητικά (τραγούδι). Ισχύει μόνο για το σχολικό έτος 2016-17.

                     • 2. ΧΟΡΗΓΙΑ

                      Στο πρόγραμμα αυτό μπορεί να συμμετέχει εντελώς δωρεάν ένα (1) παιδί ηλικίας 8 έως 18 ετών. Αφορά τη συμμετοχή του στα γκρουπ μοντέρνας μουσικής, που κάνουν τις πρόβες τους στο αμφιθέατρο του Πυθαγορείου ωδείου-Centre of Modern Music μια φορά την εβδομάδα, με διδάσκοντα τον επιβλέποντα καθηγητή της σύγχρονης μουσικής, κο Γαργουλάκη Παντελή. Προϋπόθεση συμμετοχής σ’ αυτό το πρόγραμμα είναι η μερική γνώση κάποιου σύγχρονου οργάνου, όπως Ηλ. Κιθάρα, Ηλ. Μπάσο, Ντραμς κλπ ή ακόμη και φωνητικά (τραγούδι). Ισχύει μόνο για το σχολικό έτος 2016-17.

                     • 3. ΧΟΡΗΓΙΑ

                      Δωρεάν εισιτήρια για το ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ Αμφιθέατρο. Ισχύει για ένα (1) άτομο ανεξαρτήτου ηλικίας. Αφορά παραστάσεις-συναυλίες-σεμινάρια που θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2016–17.

                     • Προϋποθέσεις & Επικοινωνία Πληροφορίες καθημερινά από τη καλλιτεχνική διευθύντρια κα Παπαδοπούλου Βίκυ ή τη γραμματεία (+30 210 8143258) Ενημέρωση για τους επιτυχόντες στην κλήρωση από την επιτροπή γονέων του κολλεγίου Αθηνών. Αποδοχή για τους επιτυχόντες στην κλήρωση είναι η επίδειξη της κάρτας χορηγίας.