• Αίτηση Εγγραφής Φοίτησης

  Η Αίτηση Εγγραφής, συμπληρώνεται από την γραµµατεία των σχολείων και υπογράφεται από τον κατά νόµο κηδεµόνα του/της σπουδαστή/τριας που θέλει να παρακολουθήσει οποιοδήποτε ειδικό ή γενικό µάθηµα για το τρέχων σχολικό έτος.
  Η έκδοση της ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ακολουθείται από την καταβολή του ποσού της εγγραφής που ισχύει, διαφορετικά είναι άκυρη.
  Η οικονομική ενημέρωση του υπογράφοντα την αίτηση για τα δίδακτρα του τρέχοντος σχολικού έτους, είναι απαραίτητη προϋπόθεση.
  Η αίτηση αυτή κατοχυρώνει:

  • ηµέρες µαθηµάτων.
  • ώρες µαθηµάτων.
  • καθηγητή ή καθηγήτρια.
  • τα θεωρητικά µαθήµατα

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ …
  ΚΡΑΤΗΣΗ ΩΡΑΣ
  Σε κάθε Εγγραφή ή Προεγγραφή η κράτηση ώρας για έμμεσο χρονικό διάστημα (όχι άμεσο), επιβαρύνει τον ενδιαφερόμενο με το 60% του διδάκτρου του μαθήματος σε αναλογία κενού χρόνου. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 01. Εάν το δίδακτρο του μαθήματος είναι 100€ και ο ενδιαφερόμενος σπουδαστής/τρια θέλει να ξεκινήσει τα μαθήματα 15 ημέρες μετά, τότε η επιβάρυνση του κενού χρόνου είναι (100€ Χ 60% /2)= 30€ (όπου 2 είναι τα μαθήματα που θα γίνουν. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 02. Εάν το δίδακτρο του μαθήματος είναι 100€ και ο ενδιαφερόμενος σπουδαστής/τρια θέλει να ξεκινήσει τα μαθήματα 1 μήνα μετά, τότε η επιβάρυνση του κενού χρόνου είναι (100€ Χ 60%)= 60€