ΜΑΘΗΤΟΛΟΓΙΑ

Υποβάλλονται στο Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού (ΥΠ.ΠΟ.Α)

  • Α! Εξαµήνο (εγγεγραµµένοι στο ΜΦΣ από 01/09-29/10 (Μητρώο Φοιτούντων Σπουδαστών))
  • Β! Εξαµήνο (εγγεγραµµένοι στο ΜΦΣ από 01/02-20/02 (Μητρώο Φοιτούντων Σπουδαστών))