ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑΣ

 

Το Τμήμα Προετοιμασίας μαθητών/τριών, έχει σκοπό να επιμεληθεί και να τους καθοδήγησει στην εισαγωγή τους στο Πανεπιστήμιο τμήμα ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑΣ.
Περιλαμβάνεται όλη η ύλη που εξετάζεται, με εξατομικευμένες ασκήσεις και προοδευτικό βαθμό δυσκολίας. Το τελευταίο μήνα τα μαθήματα γίνονται σε συνθήκες πραγματικών εξετάσεων για μέγιστη επίδοση και αποτέλεσμα.
Η διδασκαλία γίνεται από καθηγητές με πολυετή πείρα στο αντικείμενο αυτό και υψηλό ποσοστό επιτυχίας. Πριν την εγγραφή, θα προηγείται συνάντηση-ακρόαση με το μαθητή για την αξιολόγηση του επιπέδου του, έτσι ώστε να γίνει ο σωστός προγραμματισμός.

Διάρκεια 45’/εβδομάδα  

Διδασκαλία …
Ντρέλας Νίκος
Καραβέλης Δημήτρης