Κλαρίνο

Ανήκει στα όργανα που συντελέσαν στην αναγέννηση της ενόργανης δημοτικής μας μουσικής προερχόμενο από την Δυτική Ευρώπη & πρόσφατα αντικατέστησε το ζουρνά και άλλα δημοτικά πνευστά.
Περνώντας από την Ελλάδα διαμόρφωσε μαζί με το βιολί και το λαούτο την κομπανία.

Γενικά Μαθήματα
Θεωρία 1 / Σολφέζ 1
Θεωρία 2 / Σολφέζ 2
Θεωρία 3 / Σολφέζ 3
Αρμονία 1 / Σολφέζ 4
Αρμονία 2 / Σολφέζ 5
Αρμονία 3
Ιστορία της Μουσικής 1 / Ιστορία της Μουσικής 2
Πιάνο (έως ΜΕΣΗ σχολή)
Εκ πρώτης όψεως ανάγνωση 1 / Εκ πρώτης όψεως ανάγνωση 2
Μεταφορά
Ομαδικές ασκήσεις πνευστών
Ορχήστρα

Σπουδές Πτυχίου & Διπλώματος 8 έτη

 

Διδασκαλία… Γαλατσινός Μαρίνος