ΠΡΟΒΕΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ

ΧΡΗΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΥΝΑΥΛΙΩΝ
Α. Η χρήση της ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΥΝΑΥΛΙΩΝ για πρόβες σπουδαστών/τριών του ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ ΩΔΕΙΟ-Centre of Modern Music με συνοδό καθηγητή/τρια, είναι ΔΩΡΕΑΝ.

Β. Για χρήση χωρίς την συνοδεία καθηγητή/τριας, επιβαρύνεται με …
• 25€/ώρα χρήσης
• 50€/ώρα αμοιβή ηχολήπτη.
ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ με ΦΠΑ 24% 93,00€
Με τη πληρωμή, θα σας δοθεί ή αποσταλεί ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ή ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.

Γ. Για χρήση χωρίς την συνοδεία καθηγητή/τριας, επιβαρύνεται με …
• 25€/ώρα χρήσης
ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ με ΦΠΑ 24% 31,00€
Με τη πληρωμή, θα σας δοθεί ή αποσταλεί ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ή ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.

Σημειώσεις …
Ο/η σπουδαστής/τρια οφείλει να ενημερωθεί για την διαθεσιμότητα της ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΥΝΑΥΛΙΩΝ από την γραμματεία των σχολείων και να πληρώσει το ανάλογο τίμημα.

Η Αίθουσα Συναυλιών διαθέτει…

  •  12 κάναλη κονσόλα φωτισμού
  •  32 κάναλη κονσόλα ήχου 8 bus mixing console ultra low noise design
  •  4 ψηφιακές κάμερες για εγγραφές DVD
  •  113 αριθμημένες θέσεις, με ειδικά καθίσματα για σεμινάρια & διαλέξεις
  •  video projector
  •  πλήρη μικροφωνική εγκατάσταση
  •  κλιματισμό
  •  βοηθητικούς χώρους