ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ-ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

Η ενημέρωση από την καλλιτεχνική διεύθυνση γίνεται κατόπιν ραντεβού σε συνεννόηση µε τη γραµµατεία των σχολείων.