Πληρωμές μέσω ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ Καρτών ή με κατάθεση σε ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ (για ΔΙΔΑΚΤΡΑ-ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ κλπ).

Η πληρωμή αφορα αποκλειστικά  δίδακτρα σπουδαστών/τριών του ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ Ωδείου.

Η ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ θα σας αποσταλλεί στο mail σας ή μπορείτε να την παραλάβετε (ως πρωτότυπη) από την γραμματεία του ωδείου.

Σημείωση … Το ποσόν πληρωμής αφορά προκαταβολές, έναντι του συμφωνηθέντος για το ολόκληρο του ποσού, διάρκειας τρέχοντος σχολικού έτους.

Προσοχή …
Εάν επιθυμείτε μεταφορά από άλλη τράπεζα από τις συνεργαζόμενες του σχολείου, τότε τα έξοδα της τραπέζης βαρύνουν τον χρήστη.
Σε διαφορετική περίπτωση, η πληρωμή θα διεκπεραιώνεται με το συνολικό ποσό της μεταφοράς, πλην των εξόδων που έχουμε χρεωθεί από την τράπεζα.