Πληρωμές μέσω των ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ Καρτών (ΔΙΔΑΚΤΡΑ-ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ κλπ).

Η πληρωμή αφορα αποκλειστικά  δίδακτρα σπουδαστών/τριών του ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ Ωδείου.

Η ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ θα σας αποσταλλεί στο mail σας ή μπορείτε να την παραλάβετε (πρωτότυπη) από την γραμματεία των σχολείων.

Σημείωση … Το ποσόν πληρωμής αφορά προκαταβολές, έναντι του συμφωνηθέντος για το ολόκληρο του ποσού, διάρκειας τρέχοντος σχολικού έτους.