ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΡΟΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (σε λεπτά)

Τµήµατα Κλασικής Μουσικής

ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ (ατοµικό µάθηµα) 40΄ 1 φορά/εβδομάδα – 60΄ 1 φορά/εβδομάδα – 30΄ 2 φορές/εβδομάδα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ (ατοµικό µάθηµα) 40΄ 1 φορά/εβδομάδα – 60΄ 1 φορά/εβδομάδα – 30΄ 2 φορές/εβδομάδα

ΚΑΤΩΤΕΡΑ (ατοµικό µάθηµα) 60΄ 1 φορά/εβδομάδα – 30΄ 2 φορές/εβδομάδα

ΜΕΣΗ (ατοµικό µάθηµα) 60΄ 1 φορά/εβδομάδα – 30΄ 2 φορές/εβδομάδα

ΑΝΩΤΕΡΑ (ατομικό µάθηµα) 60΄ 1 φορά/εβδοµάδα – 30΄ 2 φορές/εβδοµάδα

ΠΡΟΚΡΟΜΑΤΙΚΕΣ Πτυχίου ή Δίπλωµα (ατοµικό µάθηµα) 90΄ 1 φορά/την εβδοµάδα – 45΄ 2 φορές/εβδοµάδα

GROUP 60΄ 1 φορά/εβδοµάδα

 

Τµήµα Μοντέρνας Μουσικής (ατοµικό µάθηµα) Όλα τα επίπεδα 45΄/εβδοµάδα 1 φορά την εβδοµάδα

Τµήµα Λαϊκής Μουσικής (ατοµικό µάθηµα) Όλα τα επίπεδα 45΄/εβδοµάδα 1 φορά την εβδοµάδα

Τµήµα Παραδοσιακής Μουσικής (ατοµικό µάθηµα) Όλα τα επίπεδα 45΄/εβδοµάδα 1 φορά την εβδοµάδα

Group 60΄ εβδοµάδα 1 φορά την εβδοµάδα