Πυθαγόρας

Αφού πήγε από τη γενέτειρά του στον Κρότωνα στην Καλαβρία, ίδρυσε εκεί µια φιλοσοφική & θρησκευτική σχολή, βασισµένη στον αριθµό σαν ουσιαστικό στοιχείο για την ερµηνεία της πραγµατικότητας.
Και στον µουσικό τοµέα οι θεωρίες του που βασίζονται στις αριθµητικές σχέσεις διατηρήθηκαν από τους µαθητές
(Πυθαγόρειοι). Χρησιµοποιώντας το µονόχορδο, όργανο που πιθανότατα επινόησε ο ίδιος, διατύπωσε τη σχέση ανάµεσα σε δύο ήχους που σχηµατίζουν την οκτάβα σε 2/1 και τη σχέση των δύο ήχων την πέµπτη 3/1.
Κάθε άλλο διάστηµα επιτυγχάνεται µέσω της διαδοχής των πέµπτων, σχηµατίζοντας έτσι τους ήχους µιας διατονικής κλίµακας, που µοιάζει πολύ µε την σηµερινή, µε εξαίρεση τον τρίτο βαθµο, µάλλον αυξανόµενο.
Η πυθαγόρεια κλίµακα χρησιµοποιούταν ως τον 16ο αιώνα και στην συνέχεια τελειοποιήθηκε από τον Τζ. Τζαρλίνο που το 1558 καθόρισε µε ακρίβεια τη φυσική κλίµακα των ήχων & εισήγαγε τη διάκριση των µατζόρε & µινόρε τρόπων.