Κλασική Κιθάρα

Μουσικό όργανο πανάρχαιας καταγωγής χωρίς να είναι δυνατόν ο ακριβής ιστορικός προσδιορισμός της.
Η κιθάρα ήταν γνωστή στους Αιγύπτιους, αλλά από την αραβική εισβολή στην Ισπανία, η κιθάρα κέρδισε ιδιαίτερη ευμένεια στην Ευρώπη παρόλο τον μακρόχρονο περιορισμό της στο λαϊκό περιβάλλον.
Παρόλο που ακόμα και σήμερα έχει αναδειχθεί στην έντεχνη μουσική, θεωρείται κυρίως λαϊκό όργανο με ρόλο συνοδείας.

Γενικά Μαθήματα
Θεωρία 1 / Σολφέζ 1
Θεωρία 2 / Σολφέζ 2
Θεωρία 3 / Σολφέζ 3
Αρμονία 1 / Σολφέζ 4
Αρμονία 2 / Σολφέζ 5
Αρμονία 3
Μουσική Δωματίου 1 / Μουσική Δωματίου 2
Ιστορία της Μουσικής 1 / Ιστορία της Μουσικής 2
Μορφολογία
Πρακτικό Διδασκαλείο 1 (από 2ο Ανωτέρα) / Πρακτικό Διδασκαλείο 2 (από 2ο Ανωτέρα)

Σπουδές Πτυχίου 11 έτη – Σπουδές Διπλώματος 12 έτη