Σαξόφωνο
Ο συνδυασμός του κλαρινέτου και του όμποε δημιούργησε το 1846 το σαξόφωνο που προοριζόταν τότε για τις στρατιωτικές μπάντες.
Σήμερα το σαξόφωνο έχει ευρύτατη χρήση τόσο στην σύγχρονη μουσική, όσο και στην κλασική.

 

Γενικά Μαθήματα
Θεωρία 1 / Σολφέζ 1
Θεωρία 2 / Σολφέζ 2
Θεωρία 3 / Σολφέζ 3
Αρμονία 1 / Σολφέζ 4
Αρμονία 2 / Σολφέζ 5
Αρμονία 3
Ιστορία της Μουσικής 1 / Ιστορία της Μουσικής 2
Μορφολογία
Πιάνο (έως ΜΕΣΗ σχολή)
Εκ πρώτης όψεως ανάγνωση 1 / Εκ πρώτης όψεως ανάγνωση 2
Ομαδικές Ασκήσεις Πνευστών
Ορχήστρα

 

Σπουδές Πτυχίου & Διπλώματος 8 έτη

 

Διδασκαλία … Γαλατσινός Μαρίνος