ΠΑΡΟΧΕΣ

Δωρεάν φοίτηση (επιπέδου Μέσης σχολής) σε αριστούχους µαθητές (υποτροφία), ύστερα από πρόταση της καλλιτεχνικής διεύθυνσης του σχολείου, του ειδικού καθηγητή & της εποπτείας της σχολής.

Έκπτωση 5% στα δίδακτρα της επόμενης σχολικής περιόδου στον Α’ µαθητή από κάθε ειδικό µάθηµα, ύστερα από πρόταση της καλλιτεχνικής διεύθυνσης του Ωδείου, του ειδικού καθηγητή & της εποπτείας της σχολής.

Έκπτωση στην εφάπαξ καταβολή διδάκτρων κατά την εγγραφή.

Έκπτωσης 5% για την παρακολούθηση σεµιναρίων ως ενεργά μέλη.

Διάθεση εισιτηρίων σε µειωµένη τιµή ή και δωρεάν.

Δανειστική βιβλιοθήκη.

Δανειστική Cdιοθήκη

Αίθουσες πρακτικής εξάσκησης

Ταυτότητα σπουδαστή/τριας (ειδικά προνόµοια)

Ευνοϊκοί όροι για αγορά βιβλίου & οποιουδήποτε µουσικού οργάνου.