Κλαρινέτο/Κλαρίνο

Κατασκευάστηκε το 1690 από τον Ζ.Κ. Ζενέ. Ένας από τους πρώτους συνθέτες που το χρησιμοποίησε υπήρξε ο V. A. Mozart. Το κλαρινέτο βρίσκεται σπάνια στον τομέα της δημοτικής μουσικής, όμως η ιδιαίτερη ακουστική του μορφή υπογραμμίζει τις διαφορές των ρετζίστρων.

ΑΒΓ Θεωρία
ΑΒΓΔΕ Σολφέζ
ΑΒΓ Αρμονία
ΑΒ Ιστορία Μουσικής
Πιάνο έως Μέση
Prima Vista
Μεταφορά
Ομαδικές Ασκήσεις Πνευστών
Ορχήστρα

 

Σπουδές Πτυχίου & Διπλώματος 8 έτη

 

Διδασκαλία … Γαλατσινός Μαρίνος