ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ – GROUP

Μαθαίνω να παίζω, να ακούω, να συνεργάζομαι, να εξελίσσομαι μέσα από τη δυναμική της ομάδας και τη δημιουργία γκρουπ μαθητών με κοινά μουσικά ενδιαφέροντα.
Μέσα από απλές ενορχηστρώσεις οι μαθητές-εν δυνάμει Μουσικοί αποκτούν την πολύτιμη εμπειρία της Μουσικής Συνδημιουργίας με την καθοδήγηση του δασκάλου που τους βοηθά να απελευθερώσουν τη δυνατότητα της σωματικής, νοητικής και συναισθηματικής τους έκφρασης μέσα από τον κόσμο των ήχων αλλά και των στίχων.

ΟΜΑΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ

Διάρκεια Μαθήματος 60’/εβδομαδα 

Διδάσκαλία … Φαραζής Τάκης