ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ

Το διδακτικό έτος διαρκεί από τη 2η  εβδοµάδα του Σεπτεµβρίου έως τις 30 Ιουνίου του επόμενου έτους.

  • Α! Εξάµηνο 01/9-31/1
  • Β! Εξάµηνο 01/2-30/6