ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Η είσοδος στους χώρους διδασκαλίας κατά την ώρα της διδασκαλίας επιτρέπεται µόνο σε µαθητές, διδάσκοντες & επόπτες των σχολών.