Τρομπόνι

Διαφοροποιήθηκε από την σάλπιγγα στα τέλη του 14ου αιώνα
Τον 16ο αιώνα πήρε την σημερινή του μορφή & χρησιμοποιείται σε μικρές ομάδες ή στην ορχήστρα.

Γενικά Μαθήματα
Θεωρία 1 / Σολφέζ 1
Θεωρία 2 / Σολφέζ 2
Θεωρία 3 / Σολφέζ 3
Αρμονία 1 / Σολφέζ 4
Αρμονία 2 / Σολφέζ 5
Αρμονία 3
Ιστορία της Μουσικής 1 / Ιστορία της Μουσικής 2
Πιάνο (έως ΜΕΣΗ σχολή)
Εκ πρώτης όψεως ανάγνωση 1 / Εκ πρώτης όψεως ανάγνωση 2
Μεταφορά
Ομαδικές ασκήσεις πνευστών
Ορχήστρα

Σπουδές Πτυχίου & Διπλώματος 7 έτη