ΑΙΤΗΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Η Αίτηση συμπληρώνεται από την γραµµατεία των σχολείων, ή υποβάλλεται ηλεκτρονικά από τον ενδιαφερόμενο γονέα ή κηδεμόνα στο info@pithagorio.gr.

Για οποιονδήποτε λόγο και μέσα σε διάστημα επτά (7) ημερών ο γονέας, ή κηδεμόνας, ή ο ασκών δικαιοπρακτική ικανότητα να υπογράφει για τον εαυτό του, έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την υπογραφή της αίτησης εγγραφής και συνέχιση φοίτησης του τρέχοντος σχολικού έτους, υπό συγκεκριμένους όρους.

 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ