Κανονισµός Λειτουργίας ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ εξωτερικών παραστάσεων

Εισιτήριο Αµφιθεάτρου https://pithagorio.gr/concerts/

            Με την αγορά του εισιτηρίου συνεπάγεται & η αποδοχή των παρακάτω όρων:

 • Για την έκδοση φοιτητικού εισιτηρίου απαιτείται ταυτότητα.
 • Το εισιτήριο ισχύει μόνο την αναγραφόμενη ημέρα & ώρα παράστασης.
 • Δεν επιτρέπεται η είσοδος στο χώρο της παράστασης σε κάτοχο εισιτηρίου άλλης ημερομηνίας & ώρας.
 • Ο έλεγχος των εισιτηρίων στον χώρο του αμφιθεάτρου αρχίζει 30’ πριν την παράσταση.
 • Με την αγορά του εισιτηρίου καμία αλλαγή ή επιστροφή χρημάτων δεν γίνεται δεκτή.
 • Σε περίπτωση ματαίωσης της παράστασης για λόγους ανωτέρας βίας, θα υπάρξει ανακοίνωση για την επανάληψή της στον ίδιο χώρο, με το ίδιο εισιτήριο.
 • Εάν η επανάληψη καταστεί αδύνατη & η παράσταση ακυρωθεί οριστικά, θα υπάρξει ανακοίνωση για τον τρόπο επιστροφής του αντιτίμου του εισιτηρίου.
 • Εάν η παράσταση ακυρωθεί για λόγους ανωτέρας βίας 45΄μετά την έναρξή της θεωρείται ολοκληρωμένη & δεν επαναλαμβάνεται, ούτε επιστρέφονται χρήματα.
 • Η είσοδος στο αμφιθέατρο μετά την έναρξη της παράστασης γίνεται μόνο στο διάλειμμα, εάν αυτό προβλέπεται.
 • Απαγορεύεται αυστηρά το κάπνισμα κατά τη διάρκεια της παράστασης, μέσα στο χώρο όπου αυτή διεξάγεται.
 • Για λόγους ασφαλείας κατά την είσοδο γίνεται έλεγχος σε ογκώδη αντικείμενα, τσάντες & χαρτοφύλακες.
 • Δεν επιτρέπεται η μετακίνηση των θεατών σε άλλες θέσεις έστω & αν υπάρχουν κενές θέσεις.
 • Η τιμή του εισιτηρίου δεν περιλαμβάνει ποτό ή κάτι άλλο πέραν της αγοράς θέσης για συγκεκριμένη παράσταση.
 • Απαγορεύεται αυστηρά η μαγνητοσκόπηση, ηχογράφηση, φωτογράφηση μέρους ή όλης της παράστασης & κάθε χρήση οπτιακουστικών μέσων, εκτός εάν αυτό αλλάξει κατά τις ανακοινώσεις πριν τη παράσταση.
 • Ο αγοραστής του εισιτηρίου αποδέχεται πλήρως το δικαίωμα των διοργανωτών να ελέγχουν την τήρηση των παραπάνω.
 • Κατά την διάρκεια της παράστασης δεν επιτρέπεται η χρήση των κινητών τηλεφώνων.
 • Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να απομακρύνουν από τον χώρο του αμφιθεάτρου, θεατή ή θεατές που διαταράσσουν με τη συμπεριφορά τους τη δυνατότητα των υπολοίπων να παρακολουθήσουν ομαλά την παράσταση.
 • Οι διοργανωτές δεν φέρουν καμία ευθύνη για ατυχήματα & απώλειες προσωπικών αντικειμένων των θεατών.
 • Οι θεατές πρέπει να φυλάσσουν το απόκομμα του εισιτηρίου μέχρι το τέλος της παράστασης.