Τουμπελέκι

Κρουστό όργανο σε σχήμα ανάποδης στάμνας χωρίς λαβή, ανοικτό από κάτω & καλυμμένο με τεντωμένο δέρμα από επάνω.
Παίζεται με τα χέρια και ανήκει στα παραδοσιακά όργανα όπως ντέφι, ζίλια κλ.π.
Οι σπουδές ολοκληρώνονται σε δύο χρόνια και καλύπτουν κυρίως ρυθμούς ελληνικούς και ρεμπέτικους.

Διδασκαλία … Χατζάκης Βασίλης