Τσέμπαλο

Είναι πληκτροφόρο όργανο, πρόγονος του σημερινού πιάνου.
Έχει χορδές τεντωμένες οριζόντια και παράλληλα, και έκταση που ξεκινά από 4 οκτάβες με πλήρη χρωματική κλίμακα ή με την παράλειψη κάποιων φθόγγων στο κατώτερο άκρο της έκτασής του, εξοικονομώντας έτσι χώρο ώστε να μπορεί να παίζει τις πιο βασικές χαμηλές νότες.
Ο ήχος του τσέμπαλου είναι νυκτός και δεν έχει τη δυνατότητα της πολυεπίπεδης αυξομείωσης της έντασης που έχει το πιάνο.
Είναι ένα πολύ διαδεδομένο συνοδευτικό όργανο για το παίξιμο της μουσικής της εποχής του Μπαρόκ, ενώ έχει και πλουσιότατο δικό του ρεπερτόριο.

Γενικά Μαθήματα
Θεωρία 1 / Σολφέζ 1
Θεωρία 2 / Σολφέζ 2
Θεωρία 3 / Σολφέζ 3
Αρμονία 1 / Σολφέζ 4
Αρμονία 2 / Σολφέζ 5
Αρμονία 3
Μουσική Δωματίου 1 / Μουσική Δωματίου 2 / Μουσική Δωματίου 3
Ιστορία της Μουσικής 1 / Ιστορία της Μουσικής 2
Χορωδία 1 / Χορωδία 2
Μορφολογία
Εκ πρώτης όψεως ανάγνωση 1 (από 2ο Ανωτέρα) / Εκ πρώτης όψεως ανάγνωση 2 (από 2ο Ανωτέρα)
Οργανογνωσια
Ποικίλματα Προκλασικής εποχής
Πρακτικό Διδασκαλείο 1 (από 2ο Ανωτέρα) / Πρακτικό Διδασκαλείο 2 (από 2ο Ανωτέρα)

Σπουδές Πτυχίου & Διπλώματος 9 έτη