Θεωρητικά Σύγχρονης Μουσικής

 

Ακουστική Εξάσκηση
Μουσική Σημειογραφία
Jazz Αρμονία
Οργανογνωσία
Ενορχήστρωση
Σύνθεση – εφαρμοσμένη στα σύγχρονα στυλ (jazz – rock – blues – funk – ethnic- κ.λ.π)
Αυτοσχεδιασμός

 

Διδασκαλία … Γαργουλάκης Παντελής