Όμποε

Εφευρέθηκε στα μέσα του 17ου αιώνα & χρησιμοποιήθηκε ευρύτατα από τους μουσικούς της αυλής του Λουδοβίκου.
Τον 18ο αιώνα χρησιμοποιήθηκε για να συνοδεύει το βιολί ενώ σήμερα χρησιμοποιείται απαραίτητα στις ορχήστρες κλασικής μουσικής.

Γενικά Μαθήματα
Θεωρία 1 / Σολφέζ 1
Θεωρία 2 / Σολφέζ 2
Θεωρία 3 / Σολφέζ 3
Αρμονία 1 / Σολφέζ 4
Αρμονία 2 / Σολφέζ 5
Ιστορία της Μουσικής 1 / Ιστορία της Μουσικής 2
Πιάνο (έως ΜΕΣΗ σχολή)
Εκ πρώτης όψεως ανάγνωση 1 / Εκ πρώτης όψεως ανάγνωση 2
Μεταφορά
Ομαδικές ασκήσεις πνευστών
Ορχήστρα

Σπουδές Πτυχίου & Διπλώματος 7 έτη