Μουσικό Εργαστήρι
   Προπαρασκευαστικό Πιάνου

     Ένα ψυχαγωγικό μάθημα δυο ωρών που περιλαμβάνει μουσικοκινητική δραστηριότητα, μουσικά παιχνίδια ρυθμού, όργανα, πρώτη γραφή σε πεντάγραμμο και μουσικές κατασκευές.

     Το μάθημα χωρίζεται σε δυο (2) διδακτικές ώρες με δασκάλες την Χριστίνα Μιχαλάκη που αναλαμβάνει το μουσικό μέρος του τμήματος και τη Ζένια Καντεποζίδη που θα δημιουργήσει με τα παιδιά τις μουσικές κατασκευές.

     Ένα ολοκληρωμένο σύστημα της πρώτης μουσικής διαπαιδαγώγησης που εγγυάται την ψυχαγωγία παράλληλα με την μουσική γνώση.

Διδασκαλία … Χριστίνα Μιχαλάκη / Ζένια Καντεποζίδη