ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Διδασκαλία θεωρητικών μαθημάτων

ανώτερων (ειδικού αρμονίας-αντίστιξης-φούγκας-σύνθεσης)
υποχρεωτικών (αρμονία-ιστορία-οργανολογία)
βασισμένες στην γλώσσα προγραμματισμού C++
σύγχρονες τεχνικές σύνθεσης & αυτοσχεδιασμού
σύνθεση μουσικής & ενορχήστρωσης

Παραγωγή μουσικής για δισκογραφία & κινηματογράφο

δημιουργία films, κινουμένων σχεδίων σε συνδυασμό με μουσική
Προγράμματα πολυμέσων (multimedia)
ηχοληψία – κονσόλες
αναπαραγωγή ηχητικών δεδομένων
ακουστική

Στοιχεία ηχογράφησης – ηχοληψίας & μίξης ήχου

πρόσβαση στον κυβερνοχώρο
εκμάθηση εξοπλισμού & προγράμματος

Τράπεζα επικοινωνίας & μουσικών πληροφοριών (internet)

drum machines (ρυθμομηχανές)
samplers (δειγματολήπτες)
sound modules (πηγές ήχων)
synthesizers (συνθετητές)
keyboards guitar controllers (πληκτροφόρα–ελεγκτές) & συσκευών εγγραφής & αναπαραγωγής ήχου

Χειρισμός ηλεκτρονικών οργάνων

συσκευών εγγραφής & αναπαραγωγής ήχου
χρήση των προγραμμάτων σε ζωντανές εκτελέσεις
εγγραφή έργων
δειγματοληψία ήχου
τεχνικές σύνθεσης ήχου & επεξεργασίας ήχων

Προγράμματα εγγραφής μουσικών ακολουθιών & επεξεργασίας ήχων που συνδυάζουν εικόνες, κείμενο, μουσική & γραφικά
σελιδοποίηση εργασιών & βιβλίων μουσικών κειμένων
Ηλεκτρονική επεξεργασία γραφής μουσικών κειμένων
Ηλεκτρονική επεξεργασία γραφής όργανο
ακρόαση έργων, θεμάτων αρμονίας, μελωδιών από οποιοδήποτε
γραφή & εκτύπωση μουσικών κειμένων
Εισαγωγή στην ηλεκτρονική μουσική γραφή

διασυνδετικά M.I.D.I
χρήση προγραμμάτων ακουστικής εξάσκησης
επεξεργασία κειμένων
τεχνολογία CD ROM
μονάδες δίσκων & αποθηκευτικά μέσα
αρχές χειρισμού υπολογιστών

Μουσική & πληροφορική

Αλγοριθμική σύνθεση & μουσικός προγραμματισμός
Επικοινωνία ηλεκτρονικών μουσικών οργάνων
Εισαγωγή στην ηλεκτρονική μουσική γραφή