ΤΕΤΡΑΦΩΝΗ ΜΙΚΤΗ ΧΟΡΩΔΙΑ

Στο τμήμα αυτό μπορούν να συμμετέχουν σπουδαστές της σχολής φωνητικής όπως επίσης & των άλλων σχολών κλασικού, μοντέρνου, λαϊκού & παραδοσιακού τμήματος με μελέτη κομματιών ποικίλου ρεπερτορίου, ελληνικού, jazz, pop, rock, spirituals, κινηματογραφικής μουσικής κ.λπ.
Στόχος η δημιουργία ενός μουσικού εργαστηρίου στο οποίο οι σπουδαστές θα έρθουν σε επαφή με το χορωδιακό τραγούδι & θα αποκομίσουν τα οφέλη της συμμετοχής τους ως μέλη σε ένα ευρύτερο μουσικό σύνολο.
Απαραίτητο μάθημα για τους σπουδαστές της φωνητικής μουσικής. Η δομή του μαθήματος χωρίζεται σε τρία σκέλη:

  • ασκήσεις μουσικών ακουστικών ικανοτήτων
  • ασκήσεις τεχνικής χορωδιακού τραγουδιού
  • ρεπερτόριο

Απαραίτητη η συνεργασία με όλα τα άλλα τμήματα του ωδείου για συναυλίες, γκρουπ, ανέβασμα ενός musical με την συμμετοχή της χορωδίας κ.λπ. Συμμετοχή σε χορωδιακά festivals και άλλες δραστηριότητες.

Απαραίτητο μάθημα για τους σπουδαστές της φωνητικής μουσικής.

Διδασκαλία … Μιχαλάκη Χριστίνα