ΝΤΟΥΕΤΑ

Το ενδιαφέρον και η διάθεση, να ενώνουν τις φωνές τους και να προχωρούν τη  μελέτη της φωνής πάνω σε ντουέτα και αργότερα σε a capella κομμάτια (4 φωνές), που είναι αρεστά και σύγχρονα σε κάθε εποχή είναι ένα ευχάριστο, αλλά και ιδιαίτερα ενδιαφέρον μάθημα .

Προϋπόθεση για τους σπουδαστές είναι, να έχουν στοιχειώδη εμπειρία στη φωνή, να διαβάζουν απλό μονοφωνικό τουλάχιστον πεντάγραμμο με νότες, ή να διαθέτουν εξαιρετικό μουσικό αυτί, ώστε να μαθαίνουν εύκολα τη δική τους μελωδία στο ντουέτο.

Ομαδικό μάθημα, 2 έως 4 άτομα.

Διάρκεια Μαθήματος 30/45’/60’/εβδομάδα

Διδασκαλία … Μανωλίδου Τατιάνα