Κόρνο

Είναι πανάρχαιο όργανο και το 1600 χρησιμοποιήθηκε στην έντεχνη μουσική.
Το 1800 ολοκληρώθηκε η μεταμόρφωσή του και ως όργανο παρουσιάζοντας μια εντελώς ξεχωριστή χροιά χωρίς τον τυπικό ήχο των χάλκινων προτιμήθηκε από τους πρώτους ρομαντικούς συνθέτες.

Γενικά Μαθήματα
Θεωρία 1 / Σολφέζ 1
Θεωρία 2 / Σολφέζ 2
Θεωρία 3 / Σολφέζ 3
Αρμονία 1 / Σολφέζ 4
Αρμονία 2 / Σολφέζ 5
Αρμονία 3
Ιστορία της Μουσικής 1 / Ιστορία της Μουσικής 2
Πιάνο έως ΜΕΣΗ
Εκ πρώτης όψεως ανάγνωση 1 / Εκ πρώτης όψεως ανάγνωση 2
Μεταφορά
Ομαδικές ασκήσεις πνευστών
Ορχήστρα

Σπουδές Πτυχίου & Διπλώματος 8 έτη