1Ανώτερα Θεωρητικά

Αρμονία Ειδικό/ Σπουδές Πτυχίου 3 έτη (min)

Γενικά Μαθήματα
Σολφέζ 1/2/3/4/5
Πιάνο (έως ΜΕΣΗ σχολή)
Αντίστιξη (Γνώσεις Απλής Αντίστιξης)
Ιστορία της Μουσικής 1/2
Μορφολογία
Χορωδία
Πρακτικό Διδασκαλείο 1/2

Αντίστιξη / Σπουδές Πτυχίου 2 έτη (min)

Γενικά Μαθήματα
Πιάνο (έως Β ΜΕΣΗ σχολή)
Ιστορία της Μουσικής 1/2
Μορφολογία
Οργανολογία
Πρακτικό Διδασκαλείο

Ενοργάνωση / Σπουδές Πτυχίου 2 έτη (min)

Γενικά Μαθήματα
Αρμονία 1-Σολφεζ 4
Αρμονία 2-Σολφεζ 5
Αρμονία 3
Διεύθυνση Μπάντας
Ιστορία της Μουσικής 1/2
Μορφολογία
Οργανολογία
Πιάνο (έως ΜΕΣΗ σχολή)
Πρακτικό Διδασκαλείο 1
Χορωδία 1

Φούγκα Σπουδές Πτυχίου 2 έτη (min)

Γενικά Μαθήματα
Πιάνο (έως Γ ΜΕΣΗ σχολή)
Ιστορία της Μουσικής 1/2
Ενορχήστρωση

Σύνθεση / Σπουδές Διπλώματος 4 έτη (min)

Διδάσκουν …
Καραβέλης Δημήτρης
Ντρέλας Νίκος
Πολύζος Γρηγόρης
Τσαφαράς Τάσος