Ανώτερα Θεωρητικά

Αρμονία / Σπουδές Πτυχίου 3 έτη (min)

Γενικά Μαθήματα
Σολφέζ 12345
Πιάνο (έως ΜΕΣΗ σχολή)
Αντίστιξη (Γνώσεις Απλής Αντίστιξης)
Ιστορία της Μουσικής 1 / Ιστορία της Μουσικής 2
Μορφολογία
Χορωδία
Πρακτικό Διδασκαλείο 1 / Πρακτικό Διδασκαλείο 2

Αντίστιξη / Σπουδές Πτυχίου 2 έτη (min)

Γενικά Μαθήματα
Πιάνο (έως Β ΜΕΣΗ σχολή)
Ιστορία της Μουσικής 1 / Ιστορία της Μουσικής 2
Μορφολογία
Οργανολογία
Πρακτικό Διδασκαλείο

Φούγκα Σπουδές Πτυχίου 2 έτη (min)

Γενικά Μαθήματα
Πιάνο (έως Γ ΜΕΣΗ σχολή)
Ιστορία της Μουσικής 1 / Ιστορία της Μουσικής 2
Ενορχήστρωση

Σύνθεση / Σπουδές Διπλώματος 4 έτη (min)

Διδάσκουν …
Καραβέλης Δημήτρης
Ντρέλας Νίκος
Πολύζος Γρηγόρης
Τσαφαράς Τάσος