ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Οποιαδήποτε χρηματική καταβολή γίνεται, είτε στην γραμματεία των σχολείων, είτε με πιστωτική κάρτα, είτε με κατάθεση σε τράπεζα, ακολουθείται πάντα η έκδοση ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ από την γραμματεία των σχολείων.
Επειδή τα δίδακτρα αφορούν ενιαία υπηρεσία σχολικής περιόδου και όχι αποσπασματική, στο τέλος της παροχής της υπηρεσίας, εκδίδεται ΔΙΠΛΟΤΥΠΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ από το λογιστήριο και αφορά το σύνολο των καταβολών του πελάτη.